Carrièrekansen in CDD

Hoewel CDD een onmisbare schakel is geworden, blijft het een relatief nieuw – en vooral groeiend – vakgebied. Als adviseur of ondersteuner is CDD een integraal onderdeel van de acceptatie en monitoring van klanten, maar CDD biedt ook als vakspecialisatie carrièrekansen. We vroegen CDD-specialist Chris Borgs naar zijn ervaringen.

Welke rol speelt CDD in je dagelijkse werkzaamheden?

'Momenteel werk ik bij Rabo CCN Factoring. Hier heb ik te maken met large corporate klanten die zijn gevestigd over de hele wereld. Dus ook in verschillende sanctielanden. De transacties kunnen dus afkomstig zijn vanuit deze sanctielanden en de klanten van onze klanten zijn hier dan ook van afkomstig.


Vanuit mijn rol is het dan ook zeer belangrijk om deze signalen te detecteren en door te spelen naar de juiste afdeling binnen de Rabobank. Bij een ‘hit’ – een betaling ontvangen vanuit een gesanctioneerd land/bedrijf – is het aan mij om een dealteam samen te stellen om de risico’s vast te stellen en te mitigeren.

Daarnaast treed ik op als contactpersoon naar deze bedrijven. Hoe kan het dat wij deze transactie ontvangen en waarom hebben zij dit niet zelf gesignaleerd? We maken vervolgens afspraken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.


Hiervoor was ik werkzaam als CDD analist bij Rabo NL Financial Economic Crime (FEC) afdeling vorderingen. Hierbij kregen wij informatieverzoeken met een strafrechtelijke achtergrond van o.a. Politie, Recherche en FIOD.

De reden van deze achtergrond was onbekend, maar het was wel het signaal dat onze klant bij iets niet-integers betrokken was. Het doel was om te achterhalen of de Rabobank met haar producten ook betrokken was bij de niet-integere activiteiten van deze klanten.


De klanten bestonden uit zowel natuurlijke personen als bedrijven. Het onderzoek bestond voor mij uit o.a. transactieanalyse, openbare bronnenonderzoek, organisatiestructuren vaststellen en beoordelen en controle op overige financiële gegevens zoals jaarcijfers. Vervolgens stelden we alle risico’s vast en formuleerden we vragen.

Afhankelijk van de complexiteit ondervroeg ik zelf de klanten of ik stuurde de FEC Coördinatoren bij de lokale banken aan om in gesprek te gaan met de klanten. De uitkomst hiervan werd vastgelegd in een review, wat de basis vormde voor de vaststelling van een risicocategorie. Het kwam ook voor dat het verantwoordelijk was om een afscheidstraject met klanten te begeleiden in samenwerking met de lokale bank.'


Chris Borgs (38)

Chris werkt als interim professional voor Welten. Na de studies Internationale Handel & Groothandel en Commerciële Economie deed hij bij Welten destijds de post-HBO opleiding Financieringsadviseur MKB.


Na een traineeship bij de Rabobank voert hij sinds 2012 opdrachten uit als accountmanager bedrijven, assistent grootzakelijk, kwaliteitsmedewerker, Quality Assurance Officer, CDD-analist vastgoed, senior CDD analist FEC en Factoring Support Officer.


Chris werkte bij lokale Rabobanken, Rabobank NL c.q. Frieslandbank, Rabobank NL FEC, FGH en Rabobank Nederland Corporate Clients Lease & Factoring.

Wat maakt CDD voor zakelijke klanten een interessant en divers vakgebied?

'Zakelijke klanten zorgen voor meer complexiteit. Maar let op: bedrijven zelf kunnen niets beslissen, het zijn altijd natuurlijke personen. De risico’s zitten vaak verborgen in complexe organisatiestructuren en internationale vestigingen die niet zichtbaar zijn. Bestuurders en eigenaren kunnen hierdoor worden afgeschermd.

Ook zijn er bijvoorbeeld uitdagingen bij CDD-analyses van bedrijven in risicovolle branches. Al met al is hierdoor het palet aan risico’s mijn inziens veel groter. Dat maakt het analysewerk interessanter en uitdagender.'

Wat is een misvatting over CDD?

'Ik heb meegemaakt dat de automatisering werd ingevoerd bij Rabo NL FEC. Veel collega’s waren bezorgd over hun functie of die hierdoor werd overgenomen. Het tegendeel is waar, er zijn juist steeds meer mensen nodig om de output van deze systemen te kunnen interpreteren.


Er zijn zoveel signalen die onderzocht dienen te worden waardoor deze automatisering noodzakelijk is. Door de automatisering kan juist alle aandacht van de analisten worden ingezet om de output te verwerken. Ook kan de besluitvorming van deze output veel impact hebben. De risico’s zijn simpelweg te groot om dit alleen over te laten aan systemen.'

Welke kwaliteiten moet een CDD-analist hebben?

'Naar mijn ervaring zijn competenties als analytisch denken, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheid, structureel werken en samenwerken erg belangrijk om een goede CDD-analist te worden.'

'Je moet verbanden kunnen signaleren en dit in begrijpelijke taal kunnen vastleggen. Je kan daarbij hoofd- van bijzaken onderscheiden; wat zijn de echte risico’s die er toe doen?


Besluitvaardigheid is belangrijk omdat je ook veel bedrijven in ‘grijze’ gebieden moet analyseren. Daarbij is nuanceren en het onderbouwen van je besluit cruciaal. Gelukkig kan je hier ook altijd met collega’s over sparren. Daarnaast is het slim om structuur aan te brengen in je CDD-onderzoek. Dit helpt je om sneller door de analyses heen te komen zonder dat je er nog een keer naar moet kijken.'

Waarom zou je een training CDD Klantbeeld Organisaties aanraden voor professionals in de zakelijke financiële dienstverlening?

'Het allerbelangrijkste is dat iedereen zich er van bewust is dat klanten in meer en mindere mate risico’s met zich mee brengen. Door deze trainingen heb je een blauwdruk van hoe je gestructureerd een klant en bijbehorende situatie analyseert en tot de juiste onderbouwde conclusies komt. Ook is het een goede manier om je klant goed te leren kennen. Daardoor kun je ook beter adviseren. Klanten met acceptabele risico’s kunnen het zeer waarderen als de bank weet wat er speelt binnen hun organisatie en hen tijdig informeert over wat wel en niet mogelijk is.'