E-learning CDD

Financiële instellingen hebben continu focus op het bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Criminelen worden steeds slimmer. Bovendien is de zoektocht naar gekwalificeerd personeel voor zogenaamde CDD-afdelingen lastig. Dit toont het belang aan van een goede opleiding op het gebied van CDD (Customer Due Diligence).

Start nu met de
e-learning CDD en leer binnen 4 uur de basisprincipes

Inhoud

In deze e-learning nemen we je mee in de basisprincipes van CDD (Customer Due Diligence). Een hot item in de financiële wereld en iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, maar vooral ook hoe je hier in de praktijk mee om moet gaan en mee moet werken. Deze e-learning ondersteunt je hierbij door de vertaling van de wet- en regelgeving naar de werkpraktijk. Waar zijn aandachtspunten? Wat moet je doen? Dit soort vragen worden beantwoord in de e-learning.

Doelgroep

De e-learning CDD is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze e-learning een mooie basis. Door kennis te hebben van CDD en hier uitvoering aan te geven, draag jij bij aan de integriteit van de financiële sector.


Wat ga je leren?


  • Aan het einde van de e-learning ken je de globale inhoud van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
  • Je weet wat witwassen en terrorismefinanciering inhoudt.
  • Je bent op de hoogte van de vierde anti-witwasrichtlijn en de wijzigingen die deze met zich meebrengt.
  • Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden bij het aangaan van een nieuwe klantrelatie.
  • Je weet wat er moet gebeuren bij bestaande klanten wanneer het neerkomt op CDD.
  • Je weet wat te doen bij een ongebruikelijke transactie.
  • Je kan verschillende 'kritieke' situaties herkennen en daar naar handelen.

Opbouw

De voorbeelden in deze e-learning zijn zo gekozen dat ze herkenbaar zijn voor zowel medewerkers die werken met particuliere klanten als medewerkers die werken met zakelijke klanten. De voorbeelden komen zoveel mogelijk uit jouw werkpraktijk. Daarbij zijn ze waar mogelijk toegespitst op de diverse rollen en typen adviseurs in de financiële sector.


Naast voorbeelden komen in de e-learning tips aan bod die je helpen om het geleerde in de praktijk te brengen. De verschillende vragen, opdrachten en cases dragen bij aan het beter verwerken van de stof. De e-learning wordt afgesloten met een toets bestaande uit 15 vragen.

Studievorm

Digitale zelfstudie

Tijdsbesteding

4 uur

Prijs

€ 69,-

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?