Masterclass CDD: Geografisch Risico

In deze masterclass staat het geografisch risico centraal. Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke gevolgen zijn. De masterclass heeft een interactief karakter en omvat, naast de theorie, cases uit de praktijk. De trainer verbindt theorie met de werkpraktijk. De ondersteunende theorie is beschikbaar in een digitale leeromgeving.

Praktijkgerichte training, verzorgd door een ervaren trainer/CDD specialist

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden:

  • Achtergrondinformatie geografisch risico
  • Sanctierisico
  • Witwasrisico
  • Terrorismerisico
  • Corruptierisico


Om ervoor te zorgen dat je na de training in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen leggen we in de middag de focus op voorbeeldsituaties in combinatie met houding, gedrag en het omgaan met weerstand.

Uiteraard is er de ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen voor de masterclass.


Doelgroep

De masterclass Geografisch Risico is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze masterclass een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Studievorm

Klassikaal

Tijdsbesteding

1 contactdag

Prijs

€ 295,-

Meer weten of inschrijven voor de masterclass?