Masterclass CDD: Klantbeeld Organisaties

In deze masterclass staat het klantbeeld van de organisatie centraal. Je leert wat het belang is van een compleet klantbeeld in het kader van de risico- en klantacceptatie en waar een cliëntenonderzoek uit bestaat. Ter voorbereiding op de training wordt de theorie van rechtsvormen en risicocategorieën beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving. Door op deze manier een gezamenlijk basisniveau op deze onderwerpen te realiseren is het mogelijk tijdens de masterclass meteen concreet in te gaan op het klantbeeld van de organisatie in het kader van CDD. De training heeft een interactief karakter en omvat, naast de theorie, casuïstiek uit de praktijk. De trainer verbindt, vanuit het betreffende thema, theorie met de werkpraktijk.

Digitale leeromgeving met ondersteunende theorie

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden:

  • Achtergrondinformatie klantbeeld organisatie
  • Organisatiestructuren
  • Risicocategorieën
  • CDD beleving klant en analist
  • Praktijkvoorbeelden


Om ervoor te zorgen dat je na de training in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen leggen we in de middag de focus op voorbeeldsituaties in combinatie met houding, gedrag en het omgaan met weerstand.

De training wordt gegeven door een ervaren trainer/CDD specialist. Uiteraard is er de ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen voor de masterclass.


Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze masterclass een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Studievorm

Klassikaal

Tijdsbesteding

1 contactdag

Prijs

€ 295,-

Meer weten of inschrijven voor de masterclass?