Masterclass CDD: Reviews Schrijven

In deze masterclass staat het schrijven van een review centraal. Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te schrijven. De workshop heeft een interactief karakter en omvat, naast de theorie, casuïstiek uit de praktijk. De trainer verbindt, vanuit het betreffende thema, theorie met de werkpraktijk.

Ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden:

  • Doel, aanleiding en frequentie van een review
  • Aandachtspunten, informatie en documentatie
  • Monitoren en review bij banken, levensverzekeraars en overige instellingen
  • Risicoklasse
  • Stappenplan voor het schrijven van een review


Om ervoor te zorgen dat je na de training in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen leggen we in de middag de focus op voorbeeldsituaties in combinatie met houding, gedrag en het omgaan met weerstand.

De training wordt gegeven door een ervaren trainer/CDD specialist.


Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze masterclass een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Studievorm

Klassikaal

Tijdsbesteding

1 contactdag

Prijs

€ 295,-

Meer weten of inschrijven voor de masterclass?