Verduurzaming van de eigen woning


De rol van de financieel adviseur

Marloes Elzenga
Opleidingsprofessional

Duurzaamheid en energiebesparing zijn de komende jaren belangrijke thema’s voor huizenbezitters en huizenkopers. Hypotheekadviseurs hebben een belangrijke rol in een eerlijk en gedegen advies over het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de eigen woning en de financiële gevolgen.

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn. In 2050 moet dit aantal zelfs zijn toegenomen tot 7 miljoen. Het akkoord zorgt voor de nodige discussies over klimaatverandering, haalbaarheid en betaalbaarheid. Hoe het ook uitpakt, op grond van het ambitieniveau van het akkoord kan het niet anders dan dat huiseigenaren er vroeg of laat mee te maken krijgen. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook een groeiend besef en interesse bij consumenten over het verduurzamen van de woning. Er is echter onvoldoende bekendheid met de technische en financiële mogelijkheden van verduurzamingsmaatregelen.

De hypotheekadviseur kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar energiezuinige woningen. Maar dat is niet het enige. In het licht van toenemende digitalisering en defiscalisatie is het de vraag hoe je als financieel adviseur van toegevoegde waarde bent en blijft voor de klant. Daarnaast laten de woning- en hypotheekmarkt inmiddels tekenen zien van een daling van het aantal transacties van woningen en een verzadigende oversluitmarkt. Door verduurzaming pro-actief een plek geven in het adviesgesprek kan de hypotheekadviseur zich onderscheiden en echt van toegevoegde waarde zijn én blijven voor klanten.

Toch zie je dat dat het onderwerp duurzaamheid nog vaak niet ter tafel komt of niet volledig wordt besproken in het adviesgesprek. Adviseurs willen verduurzaming wel bespreken met klanten, maar zijn vaak nog onzeker omdat ze er niet dagelijks mee bezig zijn en de materie onvoldoende beheersen.

Met de e-learning Adviseur Duurzaam Wonen leren adviseurs waarom verduurzaming van de eigen woning noodzakelijk is, welke technische mogelijkheden er zijn om de woning te verduurzamen en welke financierings- en subsidiemogelijkheden de klant heeft. De e-learning geeft adviseurs concrete houvast geven om verduurzaming in het adviesgesprek te integreren.

Video


Reinier van den Berg over duurzaamheid

Sandra van Raak (opleidingsprofessional Dukers & Baelemans) sprak met met Reinier van den Berg (meteoroloog en klimatoloog) over duurzaamheid. Bekijk de het interview hiernaast.

Meer weten over de e-learning?