E-learning Cash­management

Veilig, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer is essentieel voor bedrijven. Een goede kennis over cashmanagement is dus van groot belang voor de financieringsadviseur voor de zakelijke markt.

Gericht op advies over het beheer van geldstromen

Inhoud

Als gevolg van ontwikkelingen in het binnenlands, Europees en modiaal betalingsverkeer is veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer steeds belangrijker geworden. Kennis van betalingsverkeer en cashmanagement is een voorwaarde voor een optimale dienstverlening aan ondernemers. In dat kader behandelen we in deze e-learning binnenlands, Europees en mondiaal betalingsverkeer en cashmanagementinstrumenten zoals documentaire incasso’s en treasury.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de e-learning Cashmanagement heb je je op een effectieve wijze verdiept in het binnenlands, Europees en mondiaal betalingsverkeer. Daarnaast ben je bekend met de belangrijkste cashmanagementinstrumenten.


Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor voor (startende) commerciële ondersteuners bedrijfsfinancieringen met een elementaire voorkennis van bedrijfseconomische en juridische basisbegrippen.

Leermethode


De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk. Brainpower en Learning Analytics stellen je in staat om slim en efficiënt te leren.

Vervolgopleidingen

De e-learning Cashmanagement is te combineren met onze andere 5 e-learnings op het gebied van financieringsadvies voor het MKB. Zo kun je specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht geven. Een combinatie van de e-learnings legt een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Zo ben je een betere gesprekspartner voor de klant en financieringsadviseur.


Beheers je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de instaptoets die gebaseerd is op de 6 e-learnings.Studievorm

E-learning op HBO-niveau

Tijdsbesteding

15 uur

Prijs

€ 142

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?