E-learning Fiscale aspecten

Om als adviseur echt een gesprekspartner te kunnen zijn voor zakelijke klanten, dienen professionals in de zakelijke financiële dienstverlening bekend te zijn met de relevante fiscale wet- en regelgeving voor ondernemingen.

Inzicht in veelvoorkomende fiscale constructies ondernemer en onderneming

Inhoud

Ondernemers maken hun keuze voor een ondernemingsvorm vaak op grond van fiscale faciliteiten en constructies uit het Nederlandse belastingstelsel. In dat kader behandelen we in deze e-learning onderwerpen als de werking van het Nederlandse belastingstelsel, belastingen - zoals de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting - en de winstbepaling. Ook veelvoorkomende fiscale faciliteiten en constructies zoals fiscale reserves en de TBS-regeling komen in de e-learning aan bod.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de e-learning Fiscale aspecten heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de werking van het Nederlandse belastingstelsel in relatie tot de ondernemer/onderneming en de gekozen rechtsvorm. Ook ben je bekend met veelvoorkomende fiscale faciliteiten en constructies.


Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor voor (startende) commerciële ondersteuners bedrijfsfinancieringen met een elementaire voorkennis van bedrijfseconomische en juridische basisbegrippen.

Leermethode


De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk. Brainpower en Learning Analytics stellen je in staat om slim en efficiënt te leren.

Vervolgopleidingen

De e-learning Fiscale aspecten is te combineren met onze andere 5 e-learnings op het gebied van financieringsadvies voor het MKB. Zo kun je specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht geven. Een combinatie van de e-learnings legt een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Zo ben je een betere gesprekspartner voor de klant en financieringsadviseur.


Beheers je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de instaptoets die gebaseerd is op de 6 e-learnings.Studievorm

E-learning op HBO-niveau

Tijdsbesteding

15 uur

Prijs

€ 142

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?