E-learning Jaarrekening lezen

De jaarrekening is dé informatiebron als het gaat om het bepalen van de financiële positie van een onderneming. Om deze positie in kaart te brengen, is het nodig om de elementen uit de jaarrekening te begrijpen en interpreteren.

Begrijpen en kritisch interpreteren van de jaarrekening

Inhoud

Als je over bedrijfsfinancieringen adviseert, is het belangrijk om de financiële risico’s van een onderneming in kaart te kunnen brengen. Hiervoor moet je de jaarrekening kunnen begrijpen en interpreteren. In deze e-learning behandelen we in dit kader onder andere eisen en richtlijnen (o.a. wet- en regelgeving, waarderingsgrondslagen), de balans (o.a. garantievermogen), de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Ook is er aandacht voor de cashflowanalyse; een tool om de duurzame betaalcapaciteit in beeld te brengen. De e-learning biedt naast theoretische kennis ook inzicht in de kritische aandachtspunten bij het analyseren van een jaarrekening. Daarnaast geven we veel tips die je direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de e-learning Jaarrekening lezen, heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de jaarrekening van een onderneming. Daarnaast heb je je op een effectieve wijze verdiept in het risicogericht analyseren van de financiële positie van een bedrijf en het berekenen van de betaalcapaciteit. Hierin staat de focus op cashflow centraal.


Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor voor (startende) commerciële ondersteuners bedrijfsfinancieringen met een elementaire voorkennis van bedrijfseconomische en juridische basisbegrippen.

Leermethode


De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk. Brainpower en Learning Analytics stellen je in staat om slim en efficiënt te leren.

Vervolgopleiding

De e-learning Jaarrekening lezen is te combineren met onze andere 5 e-learnings op het gebied van financieringsadvies voor het MKB. Zo kun je specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht geven. Een combinatie van de e-learnings legt een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Zo ben je een betere gesprekspartner voor de klant en financieringsadviseur.


Beheers je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de instaptoets die gebaseerd is op de 6 e-learnings.


Studievorm

E-learning op HBO-niveau

Tijdsbesteding

15 uur

Prijs

€ 142

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?