E-learning Juridische aspecten

In de wereld van de zakelijke financiële dienstverlening zijn wet- en regelgeving vaak bepalend voor de wijze waarop partijen met elkaar zaken doen. Adviseurs dienen dan ook bekend te zijn met de achterliggende overwegingen en keuzes van ondernemers, ondernemingen, kredietgevers en andere crediteuren.

Handvatten voor juridische knelpunten bij kredietverlening

Inhoud

In de e-learning behandelen we de onderwerpen rechtsgeldige overeenkomsten, rechtsvormen, BV structuren (o.a. structuurrisico’s) en de rangorde van schuldeisers bij opeising van schuldverplichtingen. Zo raak je bekend met de aspecten die verband houden met de achterliggende overwegingen en keuzes van ondernemers, ondernemingen, kredietgevers en andere crediteuren. De e-learning biedt naast theoretische kennis ook praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk. Zo geeft de e-learning bijvoorbeeld handvatten voor een risicoanalyse van BV structuren, waaronder het signaleren van structuurrisico’s.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de e-learning Juridische aspecten heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de juridische positie van de ondernemer, de onderneming en haar crediteuren.


Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor voor (startende) commerciële ondersteuners bedrijfsfinancieringen met een elementaire voorkennis van bedrijfseconomische en juridische basisbegrippen.

Leermethode


De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk. Brainpower en Learning Analytics stellen je in staat om slim en efficiënt te leren.

Vervolgopleidingen

De e-learning Juridische aspecten is te combineren met onze andere 5 e-learnings op het gebied van financieringsadvies voor het MKB. Zo kun je specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht geven. Een combinatie van de e-learnings legt een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Zo ben je een betere gesprekspartner voor de klant en financieringsadviseur.


Beheers je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de instaptoets die gebaseerd is op de 6 e-learnings.


Studievorm

E-learning op HBO-niveau

Tijdsbesteding

15 uur

Prijs

€ 142

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?