E-learning Krediet­behoefte en financierings­­­­vormen

In deze e-learning leer je de kredietbehoefte van de ondernemening kritisch te analyseren, te zoeken naar passende financieringsvormen en financieringsrisico’s te herkennen. 

Inzicht in het financierings- en beoordeling­proces van kredietgevers

Inhoud

Een solide basis van het vakgebied zakelijk financieringen stelt je in staat het financieringsproces aan de klant uit te leggen en sneller een inschatting te maken van de financieringsrisico’s. Deze e-learning start met het financieringsproces waarin we de processtappen van financieringsbehoefte tot de kredietovereenkomst behandelen. We maken onderscheid tussen klantperspectief en intern perspectief en kijken daarbij zowel naar het schrijven van een kredietvoorstel als de kredietbeoordeling/fiattering. Naast het financieringsproces bevat deze e-learning de meest relevante onderwerpen m.b.t. zakelijke kredietverlening: financieringsvormen, wet- en regelgeving, zekerheden en kredietbeoordeling.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de e-learning Kredietbehoefte en financieringsvormen heb je de meest relevante basiskennis opgedaan op het vlak van zakelijke kredietverlening. Je kunt het financieringsproces aan de klant uitleggen en een globale inschatting maken van kredietrisico’s. Daarnaast kun je een kredietvoorstel stapsgewijs structureren en baseren op een risicoanalyse.


Doelgroep

Deze e-learning is geschikt voor voor (startende) commerciële ondersteuners bedrijfsfinancieringen met een elementaire voorkennis van bedrijfseconomische en juridische basisbegrippen.

Leermethode


De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk. Brainpower en Learning Analytics stellen je in staat om slim en efficiënt te leren.

Vervolgopleidingen

De e-learning Kredietbehoefte en financieringsvormen is te combineren met onze andere 5 e-learnings op het gebied van financieringsadvies voor het MKB. Zo kun je specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht geven. Een combinatie van de e-learnings legt een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Zo ben je een betere gesprekspartner voor de klant en financieringsadviseur.


Beheers je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de instaptoets die gebaseerd is op de 6 e-learnings.


Studievorm

E-learning op HBO-niveau

Tijdsbesteding

15 uur

Prijs

€ 142

Meer weten of inschrijven voor de e-learning?