Masterclass Business Model Canvas

Ondernemers hebben door hun dagelijkse betrokkenheid vaak een beperkt (en soms subjectief) zicht op het business model van hun onderneming. Zij lopen hierdoor het gevaar om de onderneming blind voort te zetten terwijl de omgevingsfactoren continu veranderen. Voor de bestendigheid van de duurzaam operationele cashflow van de onderneming is een doordacht business model daarom van groot belang. Niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor financierders en andere belanghebbenden. In deze masterclass leer je de MKB ondernemer om met behulp van het Business Model Canvas zijn business model in kaart te brengen en aan te scherpen. Zo ondersteun jij jouw zakelijke klanten proactief bij het maken van strategische keuzes en help je hen relevant te blijven in een tijdperk van continu veranderende markten, technologieën en klantbehoeften.

Praktijkgerichte masterclass

Inhoud

In deze praktijkgerichte masterclass leer je hoe het Business Model Canvas is opgebouwd en hoe je het model kunt toepassen in jouw adviespraktijk. Dit doen we aan de hand van 5 stappen, waarbij elke stap

een specifiek doel heeft:


1. BMC 1.0

2. Sterktes en kwetsbaarheden

3. Impact van oomgevingsfactoren

4. Maak het bedrijf toekomstbestendig

5. Actieplan


Trainer

Deze masterclass wordt verzorgd door een ervaren trainer/business consultant uit het MKB-domein.

Leeropbrangst

Na het afronden van de masterclass ben je in staat om sterktes, kwetsbaarheden, kansen en bedreigingen in de markt naar het Business Model Canvas te vertalen. Met behulp van het 5 stappenproces en het Business Model Canvas help je de ondernemer om zijn/haar business model in kaart te brengen en op basis van de omgevingsfactoren continu aan te scherpen. Het Business Model Canvas helpt om verschillende scenario's af te wegen en een vertaalslag te maken naar concrete actiepunten. Hiermee kun je de ondernemer proactief ondersteunen bij het maken van strategische keuzes.


Doelgroep

De Masterclass Business Model Canvas is bij uitstek geschikt voor MKB adviseurs, accountmanagers bedrijfsfinancieringen in het MKB, accountants en financieel planners met raakvlakken met de ondernemer/onderneming.

Studievorm

Klassikaal

Contactdagen

1 dag

Prijs

€ 345

Meer weten of inschrijven voor de opleiding?