Post-HBO opleiding Financierings­­­­­adviseur MKB

Wil jij je ontwikkelen tot strategisch financieringsadviseur voor het MKB? Dan past de Post-HBO opleiding Financieringsadviseur MKB bij jou. In deze opleiding staat een strategisch financieringsadvies vanuit de regisseursrol centraal. Als onafhankelijk regisseur neem je de leiding over het financieringsvraagstuk, ken je de diverse financieringsvormen met hun voor- en nadelen en ben je in staat een financieringsstructuur in te richten die past bij ondernemer, onderneming en bewegingen in de sector. Bovendien kun je deze zaken in begrijpelijke taal uitleggen aan de klant.

Inhoud

Deze Post-HBO opleiding is opgebouwd uit 3 modules:


Module 1: Integraal analyseren van een MKB-onderneming
De integrale (risico)analyse van een MKB-onderneming staat centraal. We werken  aan de hand van praktijkvoorbeelden en ondersteunende theorie toe naar een integrale analyse van operationele en financiële risico’s van MKB-bedrijven.


Dag 1: Bedrijfsanalyse
Dag 2: Financiële analyse
Dag 3: Praktijksimulatie


Module 2: Optimaliseren van financieringsconstructies
Ontwikkelingen in het zakelijk financieringslandschap en relevante aspecten bij het tot stand brengen van een optimale financieringsstructuur. Daarbij houden we rekening met FinTech-ontwikkelingen en alternatieve financieringsinstrumenten en -partijen.


Dag 4: Financieringsstructuren
Dag 5: Praktijksimulatie


Module 3: Herkennen en mitigeren van financieringsrisico’s
Je kruipt in de huid van een fiatterende kredietcommissie. Het in kaart brengen en mitigeren van financieringsrisico’s staat centraal. Uiteindelijk verdedig je individueel je financieringsadvies voor de fiatterende kredietcommissie.


Dag 6: Financieringsrisico’s
Dag 7: Assessments


Doelgroep

De Post-HBO opleiding Financieringsadviseur MKB is geschikt voor (startende) adviseurs in de financiële sector of accountancy, die zich willen ontwikkelen tot strategisch financieringsadviseur voor het MKB.


Instroomvereisten
Voorwaarde voor deelname aan de Post-HBO Financieringsadviseur MKB is het succesvol afronden van de instaptoets. Dit is een digitale toets die bestaat uit 90 meerkeuzevragen over:


 • Cashmanagement (15 vragen)
 • Jaarrekening lezen (15 vragen)
 • Kredietbehoefte en financieringsvormen (15 vragen)
 • Integrale bedrijfsanalyse (15 vragen)
 • Juridische aspecten (15 vragen)
 • Fiscale aspecten (15 vragen)


Heb je het gevoel dat je één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen nog onvoldoende beheerst? Of heb je bij één of meer toetsen niet de minimale score behaald? Dan adviseren we je de desbetreffende e-learning te bestellen en te bestuderen. Doe vervolgens de (herkansings)toets. Heb je ook de herkansingstoets niet behaald, maar wil je toch graag starten? Neem dan contact op met ons op, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.


Leeropbrengst

Na het behalen van de Post-HBO Financieringsadviseur MKB ben je als zakelijk financieringsadviseur in staat MKB ondernemers en ondernemingen vanuit een integrale kijk te adviseren. Daarmee heb je een stevig fundament in het vakgebied zakelijk financieren opgebouwd en heb je de kwaliteiten om mee te kunnen groeien in de continue transformatie van het financieringslandschap. Met de opgedane kennis en adviesvaardigheden kun je aan de slag, of je verder ontwikkelen als adviseur bedrijfsfinancieringen bij een financiële instelling, intermediair of alternatieve financieringspartij.

Ontwikkel jezelf tot strategisch financierings­adviseur voor het MKB


Leermethode

Een vakbekwaam financieringsadviseur weet kennis, kritisch denkvermogen en de juiste competenties toe te passen in specifieke klantsituaties. De contactdagen kennen daarom een didactische opbouw waarbij het beheersingsniveau de toepassingsfase bereikt. Tijdens de opleiding integreren we de theorie door middel van toepassing in een adviesvraagstuk. In de digitale leeromgeving zijn per contactdag de voorbereidende theorie, het dagmateriaal en de borgingsopdracht opgenomen. Het leerproces is als volgt opgebouwd:


 • Voorbereiding: zelfstudie via digitale leeromgeving;
 • Contactdag: met behulp van een ervaren trainer verdieping zoeken en koppeling maken met de praktijk;
 • Borging: door huiswerkopdracht toepassing van de opgedane kennis en (analyse)vaardigheden op praktijksituatie.Toetsing en diploma

Tijdens de opleiding toetsen we (de toepassing van) kennis en vaardigheden door middel van:


 • huiswerkopdrachten na de contactdagen;
 • een individuele kennistoets met kennis- en toepassingsvragen;
 • een individuele mondelinge verdediging van het ingediende financieringsadvies.


Na afronding van de opleiding ontvang je het Post-HBO diploma Financieringsadviseur MKB.

Contactdagen

7 dagen

Studiebelasting

ca. 5 uur per week

Prijs

€ 3.790

Meer weten of inschrijven voor de opleiding?