Inhoud

De masterclass is erop gericht je inzicht te geven in de wijze waarop de balans en winst- en verliesrekening zich tot elkaar verhouden. Hierdoor ben je in staat een financiële analyse te maken en kun je het inkomen van de ondernemer op de juiste manier vaststellen. Het doel is uiteindelijk het bestendig inkomen te bepalen dat nodig is om tot een passend advies te komen voor de aanvraag van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De masterclass start voor iedereen met het onderdeel 'Inzicht in de cijfers'. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt voor het volgen van een module gericht op de IB-ondernemer of op de DGA. Beide modules volg je op dezelfde dag.

Voorbereiding


Om inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderneming is het belangrijk dat je de jaarrekening begrijpt en kunt interpreteren. Daarom bestudeer je als voorbereiding op de masterclass de digitale leeromgeving 'Jaarrekening lezen'. De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De e-learning bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. De infographics zorgen voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten.

Module 1: Basismodule - Inzicht in de cijfers

Inhoud

In de basismodule wordt uitgebreid stilgestaan bij de cijfers die een ondernemer aan moet leveren voor het verkrijgen van een inkomensverklaring. Deze inkomensverklaring heeft de ondernemer nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een hypothecaire financiering.

Naast het opvragen van de cijfers staan we in dit dagdeel uitgebreid stil bij de inhoud van de cijfers:

 • Waarom is het voor de ondernemer belangrijk om deze cijfers aan te leveren?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de stukken voor de ondernemer?
 • Wat vertellen de cijfers in de stukken?
 • Balanslezen
 • Wat staat er en hoe relevant is het voor het ondernemingsvermogen (bv goodwill)
 • Wat staat er niet (bv stille reserves)
 • Verbanden tussen de balans en de winst- en verliesrekening
 • Welke kengetallen zijn belangrijk?
 • Liquiditeit
 • Solvabiliteit
 • Rentabiliteit
 • Cashflow
 • Vereisten voor de inkomensverklaring NHG

Resultaat

Deze masterclass stelt je in staat een financiële analyse te maken en het inkomen van een ondernemer te bepalen ten behoeve van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tijd Dit dagdeel neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Keuze uit de volgende modules:

Module 2: De IB-ondernemer en de inkomens-verklaring

In deze module gaan we praktijkgericht aan de slag met onderwerpen die relevant zijn bij het vaststellen van het zakelijke inkomen van de IB-ondernemer. We zoomen in op de volgende onderwerpen:

 • De zzp’er
 • Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsvoorwaarden)
 • De quasi-ondernemer
 • Vermogensetikettering
 • Terbeschikkingstellingsregeling
 • Vaststellen inkomen ten behoeven van AOV-advies

Deze onderwerpen komen, na een korte introductie, uitgebreid aan bod middels twee casussen. Deze casussen zijn zo opgezet dat ze zeer herkenbaar zijn in de dagelijkse adviespraktijk. In deze casussen komen ook de onderwerpen uit de basismodule (dagdeel 1) weer aan bod.

Tijd Dit dagdeel neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Module 3: De DGA en de inkomensverklaring

In deze module gaan we praktijkgericht aan de slag met onderwerpen die relevant zijn bij het vaststellen van het zakelijke inkomen van de DGA. Ook kijken we naar onderwerpen die relevant zijn voor het beoordelen van de cijfers van de onderneming van de DGA.

 • Waarom een BV
 • De DGA en diens BV
 • Terbeschikkingstellingsregeling
 • Aandachtspunten jaarrekening BV - Consolidatie - Commercieel versus fiscaal
 • BV-structuren
 • Belastingheffing bij de BV - Fiscale eenheid - Deelnemingsvrijstelling

Ook deze onderwerpen komen, na een korte introductie, uitgebreid aan bod middels twee casussen. Deze casussen zijn zo opgezet dat ze zeer herkenbaar zijn in de dagelijkse adviespraktijk. In deze casussen komen ook de onderwerpen uit module 1 opnieuw aan bod.

Tijd Dit dagdeel neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Studievorm

Masterclass of Virtual Classroom

Tijdsbesteding

1 dag

Prijs

Klassikaal: € 295 Virtual Classroom: € 268

Meer weten of inschrijven voor de masterclass?