Voor ondernemers


Aanpassing tarifering van de vennootschapsbelasting

Bron: Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Aangenomen

Het kabinet kondigde eerder aan de grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting te verhogen. De grens bedraagt in 2021 € 245.000. In 2022 is dat € 395.000. De tariefsopbouw ziet er als volgt uit:

2021

2022

Van

€ -

€ -

Schijf 1

Tot en met

€ 245.000

€ 395.000

Tarief

15%

15%

Van

€ 245.000

€ 395.000

Schijf 2

Tot en met

€ -

€ -

Tarief

25%

25%

Voorbeeld

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel in 2021 kan een ondernemer boekwinst – mét een aantoonbaar herinvesteringsvoornemen – in een herinvesteringsreserve onderbrengen. Deze herinvesteringsreserve valt na drie jaar, in 2024, vrij tegen een lager tarief, doordat de schijfgrens is verhoogd naar € 395.000.

Tip

De grensverhoging kun je inzetten voor belastingplanning. Een ondernemer kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk de winst uitstellen. De uitgestelde winst kan in een later jaar worden gerealiseerd tegen een lager Vpb-tarief.

Deel dit artikel: