Voor particulieren


IACK bij buitenlandse belastingplichtigen

Belastingplichtigen met een partner in het buitenland krijgen in sommige gevallen de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), terwijl dat niet de bedoeling is. Het kabinet wil de IACK-toekenning bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022 wijzigen.

Bron: Belastingplan 2022

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Voorstel

Een belastingplichtige met een kind jonger dan 12 jaar heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Om daarvoor in aanmerking te komen, mag er geen sprake zijn van een fiscaal partnerschap. Is er wel sprake van een fiscaal partnerschap, dan heeft de belastingplichtige alleen recht op de heffingskorting als hij een lager inkomen heeft dan zijn fiscaal partner. Een partner die in het buitenland woont, kwalificeert niet altijd als fiscaal partner voor de Wet inkomstenbelasting 2001. Een belastingplichtige die in het buitenland woont, kan namelijk alleen als partner worden aangemerkt bij een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Hierdoor heeft de belastingplichtige soms recht op de inkomensafhankelijk combinatiekorting zonder dat hij de minstverdienende partner is.

Voorbeeld

Bas en Linda zijn getrouwd. Ze hebben samen een zoontje, Kees (10). Samen wonen ze in België. Bas werkt in Nederland, waardoor hij in Nederland wordt aangemerkt als buitenlands belastingplichtig. Hij heeft een inkomen van € 50.000. Linda werkt in België, waardoor zij niet in Nederland belastingplichtig is. Linda is zodoende uitgesloten van het fiscaal partnerschap. Zij heeft een inkomen van € 30.000. Alhoewel Bas een hoger inkomen heeft dan Linda, heeft hij recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bas en Linda zijn namelijk geen fiscaal partners.

Het kabinet gaat het partnerbegrip voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting verruimen. Ook niet in Nederland belastingplichtigen worden voor deze regeling voortaan aangemerkt als fiscaal partner. Dat betekent dat Bas in de toekomst geen gebruik meer kan maken van deze heffingskorting.

Deel dit artikel: