Voor iedereen


Klimaat en verduurzamen

Heel veel concrete plannen zijn er niet gepresenteerd tijdens Prinsjesdag, omdat er nog geen nieuwe regering is. Maar voor klimaat en verduurzaming worden wel diverse maatregelen gepresenteerd.

Bron: Begroting

Ingangsdatum: Meerdere

Status: Voorstel

Maatregel

Het kabinet investeert 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. Zo stellen ze mensen in staat om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming, loopt de uitvoering van het klimaatakkoord in de pas en gaat de CO2-uitstoot in Nederland versneld omlaag.

Om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie in 2030 (t.o.v. 1990) te behalen, zijn extra inspanningen nodig. Daarom investeert het kabinet 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. Het gaat onder andere om de volgende concrete hulp bij verduurzamen voor particulieren:

  • Bestaande subsidieregelingen worden uitgebreid, zodat consumenten een tegemoetkoming van € 1.000 tot € 2.100 euro kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp.
  • Het kabinet werkt maatregelen uit gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s.
  • Er komt een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren.
  • Het kabinet verhoogt het budget met 3 miljard euro van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen.

Ook specifiek voor bedrijven neemt het kabinet extra maatregelen:

  • Het subsidieert de aanschaf van elektrische bestelbussen en helpt zo (mkb-)bedrijven bij verduurzaming.
  • Het investeert extra geld in energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie.
  • Het werkt aan maatregelen om emissies naar beneden te brengen.
  • De plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, wordt uitgebreid naar grote industriële (ETS-)bedrijven.
  • Ze werken aan cruciale innovatieve technologie in EU-verband om het bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend te houden.
  • De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd. Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen vanaf 1 januari 2022 een hoger percentage van de kosten in aftrek brengen van de fiscale winst. Hiermee wil het kabinet milieuvriendelijke investeringen stimuleren.

Let op

De Europese doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 te verlagen met 55%. Dat betekent dat de komende jaren nog veel meer maatregelen noodzakelijk zijn om deze ambitie te behalen.

Deel dit artikel: