Cijfers


Relevante fiscale cijfers

Bekijk op deze pagina alle relevante cijfers die je in de dagelijkse advies praktijk kunt gebruiken.

Inkomstenbelasting 2022

Tarief Box 1

Tarief inkomstenbelasting / premies

1e schijf

2e schijf

3e schijf

Geboren vóór 01-01-1946 Voor een belastingplichtige die geboren is vóór 1 januari 1946 geldt in plaats van het bedrag van € 35.472, het bedrag van € 36.409.

Grondslagverminderende posten Het maximale tarief waartegen een aantal grondslagverminderende posten kan worden afgetrokken bedraagt 40%.

Belastbaar inkomen meer dan

-

€ 35.472

€ 69.398

maar niet meer dan

€ 35.472

€ 69.398

-

Tarief 2022 voor AOW

37,07%

37,07%

49,50%

Tarief 2022 na AOW

19,17%

37,07%

49,50%

Inkomstenbelasting 2021

Tarief Box 1

Tarief inkomstenbelasting / premies

1e schijf

2e schijf

3e schijf

Geboren vóór 01-01-1946 Voor een belastingplichtige die geboren is vóór 1 januari 1946 geldt in plaats van het bedrag van € 35.129, het bedrag van € 35.941.

Grondslagverminderende posten Het maximale tarief waartegen een aantal grondslagverminderende posten kan worden afgetrokken bedraagt 43%.

Belastbaar inkomen meer dan

-

€ 35.129

€ 68.507

maar niet meer dan

€ 35.129

€ 68.507

-

Tarief 2021 voor AOW

37,10%

37,10%

49,50%

Tarief 2021 na AOW

19,20%

37,10%

49,50%

Box 2

Inkomstenbelasting

Tarief box 2

2022

26,9%

2021

26,9%

Box 3

Inkomstenbelasting 2022 Box 3

Grondslag meer dan

1e schijf

2e schijf

3e schijf

Tarief

Heffingsvrij vermogen

Grondslag meer dan

€ 0

€ 50.650

€ 962.350

maar niet meer dan

€ 50.650

€ 962.350

-

Sparen -0,01%

67%

21%

0%

Beleggen 5,53%

33%

79%

100%