Voor ondernemers


Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Sinds 2017 mag het loon dat de DGA van een innovatieve startup ontvangt worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze maatregel zou vervallen per 1 januari 2022. Het kabinet stelt voor deze datum aan te passen naar 1 januari 2023.

Bron: Memorie van toelichting overige fiscale maatregelen 2022

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Voorstel

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat een DGA zichzelf een minimaal salaris toekent. Voor 2021 is dit bedrag gesteld op minimaal € 47.000. Omdat dit door de startupsector als knellend werd ervaren is de regeling voor deze doelgroep sinds 1 januari 2017 versoepeld. Bij de invoering van deze maatregeling is afgesproken dat de versoepeling vervalt per 1 januari 2022 of op basis van een positieve evaluatie verlengd zal worden. Bij deze evaluatie wordt de maatregel beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. De evaluatie is nog niet afgerond. Daarom wordt de vervaldatum eenmalig opgeschoven naar 1 januari 2023.

Deel dit artikel: