Voor ondernemers


Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Het kabinet kondigt enerzijds aan de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te beperken. Tegelijkertijd worden verliezen in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Bron: Nota van wijziging op het Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2022

Status: Aangenomen

Verliesverrekening

Een in Nederland gevestigde vennootschap betaalt belasting over de in Nederland behaalde winst. Wanneer in een bepaald jaar de belastbare winst negatief is, hoeft de vennootschap over dat jaar geen vennootschapsbelasting te betalen. Het verlies van het betreffende jaar kan worden verrekend met de resultaten over het voorafgaande jaar en de zes daaropvolgende jaren.

Wijziging

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aangepast. Verliezen zijn voortaan in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1.000.000 zijn volledig verrekenbaar met de winst. Verliezen boven € 1.000.000 zijn slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar.

De wijzigingen met betrekking tot de voorwaartse verliesverrekening zullen van toepassing zijn op alle verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022 of die in 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Dit betekent dat verliezen ontstaan in 2013 of later nu onbeperkt kunnen worden verrekend. Deze wetswijziging is ook van toepassing op de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Voorbeeld

Consultancy B.V. heeft in 2020 een verlies van € 1.000.000. In 2021 bedraagt het verlies € 3.000.000. De totale verrekenbare verliezen bedragen € 4.000.000.

In 2022 heeft Consultancy B.V. een belastbare winst van € 4.000.000. Van de totale verrekenbare verliezen wordt een bedrag van € 1.000.000 volledig verrekend. Voor het restant worden de verliezen verrekend tot een bedrag van 50% van € 3.000.000, zijnde €1.500.000. Het belastbare bedrag na verliesverrekening bedraagt in 2022 € 1.500.000. De verliesverrekening ziet er dus als volgt uit: Belastbare winst in 2022 € 4.000.000 100% verliesverrekening € 1.000.000 - (maximaal € 1.000.000) Resterende belastbare winst € 3.000.000 + 50% verliesverrekening € 1.500.000 - (€ 3.000.000 x 50%) Belastbare winst na verliesverrekening € 1.500.000

Er resteert eind 2022 een bedrag van € 1.500.000 aan niet-verrekende verliezen dat kan worden verrekend in een volgend jaar.

Let op

Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer. Omdat de resultaten van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij, wordt de franchise van € 1.000.000 sneller bereikt.

Deel dit artikel: