Voor iedereen


Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding

Bron: Wetsvoorstel

Ingangsdatum: 1-7-2022

Status: Nog niet behandeld door de Eerste Kamer

In 2019 is een wetsvoorstel ingediend ter vervanging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit 1995. Het wetsvoorstel Verdeling pensioenrechten bij scheiding zou oorspronkelijk van kracht zijn vanaf 1 januari 2021. Vervolgens is de beoogde inwerkingtredingsdatum uitgesteld naar 1 juli 2022. De belangrijkste reden voor het uitstel is het feit dat de pensioenuitvoerders hun werkwijzen en administraties moeten aanpassen.

Het hele systeem van pensioenverdeling bij echtscheiding gaat wijzigen. Waar nu nog pensioenverevening de standaard is, is dat straks conversie. Ook het bijzonder partnerpensioen wordt standaard in de conversie betrokken. Partijen kunnen hiervan afwijken door dit niet te converteren, maar te handhaven als bijzonder partnerpensioen.

Wat ook verandert, is de periode waarover de pensioenuitvoerder het bijzonder partnerpensioen vaststelt. Nu is dat nog zowel de huwelijkse als voorhuwelijkse periode. Straks is dat alleen nog maar de huwelijkse periode, en ook slechts nog voor 50%.

In de huidige wetgeving is opgenomen dat de scheidende partijen hun afspraken binnen twee jaar na de echtscheiding melden aan de pensioenuitvoerder. Alleen dan ontstaat een zelfstandig recht op het verevende ouderdomspensioen bij de partner. In het wetsvoorstel hoeven de scheidende partijen niets meer te doen. De pensioenuitvoerder gaat standaard uit van de nieuwe regelgeving. Als je andere afspraken wilt maken, bijvoorbeeld het partnerpensioen niet converteren, dan moet je dat binnen zes maanden na scheiding melden bij de pensioenuitvoerder. Ook moeten de ex-partners in het echtscheidingsconvenant opnemen dat ze afwijken van de standaardconversie-afspraak in de wet.

Het is belangrijk dat zowel scheidende partijen als scheidingsprofessionals geruime tijd voor de scheiding duidelijk hebben welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen. Ook pensioenuitvoerders hebben tijd nodig om de nieuwe wetgeving te implementeren. Daarom is de beoogde inwerkingtredingsdatum nu gesteld op 1 juli 2022. Het wetsvoorstel is in behandeling door de Tweede Kamer.

Doordat beide partners na de echtscheiding definitief kunnen uitgaan van een eigen resterend en toebedeeld ouderdomspensioen, is er meer duidelijkheid over het inkomen later.

Voorbeeld

Patrick en Denise zijn 10 jaar getrouwd en Denise bouwt sinds 15 jaar pensioen op. Ze gaan scheiden. Denise heeft in totaal €12.000 ouderdomspensioen opgebouwd en het totaal opgebouwd partnerpensioen is €7.500. Tijdens het huwelijk heeft Denise een ouderdomspensioen opgebouwd van €8.000 en een partnerpensioen van €5.000. In de huidige situatie krijgt Patrick als vereveningsgerechtigde een aanspraak op voorwaardelijk ouderdomspensioen van €4.000 vanaf Denises pensioendatum en een aanspraak op bijzonder partnerpensioen van €7.500 vanaf het moment dat Denise overlijdt (het voorwaardelijk ouderdomspensioen stopt dan).

In het nieuwe systeem krijgt Patrick een eigen aanspraak op ouderdomspensioen vanaf zijn eigen pensioendatum door middel van conversie, gebaseerd op €4.000 voorwaardelijke ouderdomspensioen en €2.500 bijzonder partnerpensioen.

Hoe is de verdeling van het pensioen op dit moment eigenlijk geregeld? In onderstaande video van mijnpensioenoverzicht.nl wordt dit duidelijk uitgelegd.

Bron: Mijnpensioenoverzicht.nl

Deel dit artikel: