Voor particulieren


Automaatregelen

Om het milieu te beschermen stimuleert de overheid het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Dat gebeurt door bepaalde auto’s minder te belasten en aankoopsubsidies te verstrekken. We bespreken de belangrijkste wijzigingen waar de autorijder de komende jaren mee te maken krijgt. Deze maatregelen zijn gepresenteerd op Prinsjesdag of kennen we al uit het Klimaatakkoord.

Bron: Klimaatakkoord en Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

Maatregel

De vrijstelling voor het betalen van bpm die geldt voor emissieloze auto’s loopt door tot en met 2024. Daarnaast wordt het moment waarop de bpm wordt vastgesteld vervroegd naar het moment van inschrijving.

Wijzigingen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) Een autokoper betaalt bij de aanschaf van een auto bpm. De hoogte daarvan is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de bpm. Sinds 1 juli 2020 wordt de WLTP-testmethode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gebruikt voor het vaststellen van het bpm-tarief. Voor emissieloze auto’s geldt een vrijstelling van bpm om de aanschaf te stimuleren. Voorbeelden van emissieloze auto’s zijn volledig elektrische auto’s en auto’s die rijden op waterstof. Zij verbranden geen fossiele brandstoffen. De emissieloze rijder hoeft tot en met 2024 bij aanschaf geen bpm te betalen. Vanaf 2025 geldt een vast tarief van € 360. Dat tarief wordt daarna ieder jaar aangepast op basis van de inflatie.

Aanpassen moment vaststellen bpm Het moment waarop de bpm wordt vastgesteld, was altijd het moment dat de auto te naam werd gesteld. Dat wordt vanaf 1 juli 2021 vervroegd naar het moment dat de auto wordt ingeschreven in het kentekenregister. Het doel van deze maatregel is binnenlandse handel en importhandel gelijk te behandelen. Wanneer een inkoper een gebruikte auto in Nederland koopt, betaalt hij daarvoor een prijs inclusief de bpm die nog op het voertuig rust, omdat de bpm in de inkoopprijs is verwerkt. Importeert de inkoper een gebruikte auto, dan betaalt hij pas bpm op het moment dat hij de auto doorverkoopt en deze op naam wordt gesteld van de klant. Omdat het even duurt voordat hij de auto verkoopt, wordt de auto ouder en wordt de leeftijdskorting op de bpm hoger. Daarom is een gebruikte auto importeren op dit moment fiscaal voordeliger dan de auto binnen Nederland te kopen.

Door de inschrijving in het kentekenregister aan te merken als het belastbare feit en de grondslag te bepalen op het moment dat de RDW de inschrijving onderzoekt, vervalt het fiscale voordeel dat het importeren van een gebruikte auto met zich meebracht. Wijzigingen motorrijtuigenbelasting (mrb) De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van het type auto. Voor volledig en gedeeltelijk emissieloze auto’s is de mrb de komende jaren lager dan voor auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Elektrische auto Oorspronkelijk hoefden rijders van elektrische auto’s tot en met 2020 geen mrb te betalen aan het Rijk. Deze periode is opgerekt tot en met 2024. In 2025 is een kwart van de reguliere mrb verschuldigd en in 2026 de volledige mrb. Plug-in hybride auto Tot en met 2020 betaalt de eigenaar de helft van de normale mrb. Die termijn is opgerekt tot en met 2024. In 2025 is vervolgens 75% van de reguliere mrb verschuldigd en vanaf 2026 geldt het volledige tarief.

Maatregel

Tot en met 2024 betalen rijders van elektrische auto’s geen motorrijtuigenbelasting en rijders van plug-in hybride auto’s betalen slechts 50%.

Wijzigingen accijnzen De accijns op diesel wordt zowel in 2021 als in 2023 verhoogd met 1 cent per liter.

Maatregel

Wijziging bijtelling Tot en met 2024 betalen rijders van elektrische auto’s geen motorrijtuigenbelasting en rijders van plug-in hybride auto’s betalen slechts 50%.

Werknemers die privé rijden met een ter beschikking gestelde (volledig) elektrische of waterstofauto, krijgen een milieukorting. Zij betalen daardoor niet het reguliere tarief van 22% voor de bijtelling. Deze milieukorting wordt sinds 2019 afgebouwd. Daardoor ziet het bijtellingspercentage, voor auto’s gekocht in het betreffende jaar, er als volgt uit voor werknemers die volledig elektrisch rijden:
Bijtellingspercentage voor emissieloos rijden


Bijtelling

Max. cataloguswaarde verlaagde bijtelling*

2020

8%

€ 45.000

2021

12%

€ 40.000

2022

16%

€ 40.000

2023

16%

€ 40.000

2024

16%

€ 40.000

2025

17%

€ 40.000

2026

22%

n.v.t.

* De maximale cataloguswaarde waarvoor de verlaagde bijtelling geldt, is niet van toepassing op waterstofauto’s en met ingang van 1 januari 2021 ook niet meer op zonnecelauto’s.

Voorbeeld

Stefan bestelt eind 2020 een elektrische auto via zijn werkgever. De cataloguswaarde van de auto is € 45.000. Voor Stefan is het moment dat de auto wordt geleverd erg belangrijk voor zijn toekomstige lasten. Levering in 2020 € 45.000 x 8% = € 3.600. Dit bedrag verhoogt het inkomen in box 1 en wordt progressief belast. Levering in 2021 Verlaagd tarief bijtelling: € 40.000 x 12% = € 4.800. Regulier tarief bijtelling: € 5.000 x 22% = € 1.100. Totaal: € 4.800 + € 1.100 = € 5.900. Ook dit bedrag verhoogt het inkomen in box 1 en wordt progressief belast. Levering in 2020 zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen van Stefan vijf jaar lang € 2.300 lager is dan bij levering in 2021.

Let op

Het bijtellingspercentage dat geldt op het moment dat een auto voor het eerst in gebruik wordt genomen, blijft zestig maanden (vijf jaar) gehandhaafd. Als de auto daarna nog steeds ter beschikking staat aan een werknemer, geldt het actuele bijtellingspercentage

Subsidie aanschaf elektrische auto

Op 1 juli 2020 is de subsidie Elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) ingevoerd. Hiermee wil het kabinet rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken voor particulieren. De maximale subsidie voor een nieuwe elektrische auto bedraagt € 4.000 en voor een gebruikte elektrische auto is dat € 2.000. Dit geldt zowel bij aanschaf als bij het afsluiten van een privateleaseovereenkomst. Tot en met 2025 stelt de overheid hiervoor ieder jaar een budget beschikbaar. Voor nieuwe elektrische auto’s is het budget van 2020 inmiddels op. Te laat ingediende aanvragen schuiven door naar 2021. Dan komt weer een nieuw budget beschikbaar. Voor gebruikte elektrische auto’s zijn er dit jaar nog wel subsidiemogelijkheden. Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • De auto wordt op of na 4 juni 2020 gekocht of geleaset door een particulier.
  • De personenauto is 100% elektrisch en heeft een actieradius van maximaal 120 kilometer.
  • De catalogusprijs ligt tussen € 12.000 en € 45.000.
  • De auto is als elektrische auto geproduceerd en is niet omgebouwd tot elektrische auto.

Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen Over energie die wordt geleverd aan openbare laadpalen, wordt een verlaagd energiebelastingtarief in rekening gebracht. Daarnaast wordt geen ODE-toeslag (opslag duurzame energie- en klimaattransitie) betaald. Deze maatregel gold tot eind 2020 en wordt met twee jaar verlengd tot en met 31 december 2022.