Voor ondernemers


Beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling

Leidt de start van een nieuwe onderneming in het buitenland niet tot het gewenste resultaat? Dan mag de ondernemer de buitenlandse liquidatieverliezen verrekenen met de winsten in Nederland. Dat regelt de liquidatieverliesregeling.

Bron: Wetsvoorstel

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: Behandeling in Tweede Kamer

Belastingvrijstelling bij activiteiten in het buitenland

Een in Nederland gevestigde vennootschap betaalt belasting over de in Nederland behaalde winst. In het buitenland behaalde resultaten worden daar belast. De winsten en verliezen in het buitenland worden in Nederland vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen. Het doel van deze regelingen is ervoor te zorgen dat winsten niet dubbel worden belast.

Verliezen in het buitenland aftrekbaar in Nederland bij liquidatie

Behaalde verliezen vallen onder voorwaarden buiten de deelnemingsvrijstelling. Dat is het geval als de vennootschap verlies behaalt bij staking van de buitenlandse activiteiten. Dat verlies kan de onderneming niet verrekenen met de behaalde winsten uit het buitenland. De activiteiten worden immers gestaakt. Daarom kan de vennootschap het liquidatieverlies in Nederland aftrekken van de Nederlandse winst op basis van de ‘liquidatieverliesregeling.’

Aanpassing van de liquidatieverliesregeling

In de media was veel aandacht voor het feit dat multinationals buitenlandse liquidatieverliezen in Nederland verrekenen. Daardoor voorkomen multinationals dat ze in Nederland belasting betalen. Het kabinet vindt dit een onwenselijk situatie en stelt daarom voor om de verrekening van het liquidatieverlies te beperken. Wil een vennootschap vanaf 2021 nog buitenlandse liquidatieverliezen verrekenen in Nederland, dan moet zij aan strengere voorwaarden voldoen.

In beperkte mate van toepassing voor het mkb

Het kabinet wil niet dat het mkb wordt getroffen door de beperking van de liquidatieverliesregeling. Liquidatieverliezen in het buitenland kunnen zij daarom in ieder geval tot een bedrag van € 5.000.000 alsnog in Nederland verrekenen.