Voor ondernemers


Beperking zelfstandigen-
aftrek

Het kabinet verlaagt jaarlijks de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Bron: Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

De zelfstandigenaftrek vormt een aftrekpost in box 1 waarmee ondernemers en zzp'ers de grondslag voor de belastingheffing aanzienlijk kunnen verlagen. Daardoor hebben de ondernemer en zzp'er netto-inkomen beschikbaar om inkomensverzekeringen en pensioenopbouw te financieren. Het kabinet wil het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen.

Zelfstandigenaftrek

Als een ondernemer voldoet aan de voorwaarden (urencriterium), heeft hij recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.030. Die aftrek wordt sneller afgebouwd dan eerder is aangekondigd. De zelfstandigenaftrek neemt tot en met 2027 jaarlijks af in stappen van € 360. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.670. In 2036 bedraagt de aftrek € 3.240.

Let op

Deze versobering komt bovenop de aftrekbeperking die voor alle ondernemersfaciliteiten geldt.

Zelfstandigenaftrek

Jaartal


2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aftrek


€ 7.030

€ 6.670

€ 6.310

€ 5.950

€ 5.590

€ 5.230

Het kabinet compenseert de zelfstandigen in de vorm van een verhoging van de arbeidskorting. Dat voordeel geldt uiteraard voor alle Nederlanders die inkomen uit arbeid genieten. Daarmee wordt het verschil in belastingheffing over loon en over winst uit onderneming weer een stapje kleiner. In onderstaande tabel is het verschil weergegeven tussen het belastbaar inkomen van een werknemer en een IB-ondernemer.

Inkomen

Oudedagsreserve

Zelfstandigenaftrek

MKB-winstvrijstelling

Belastbaar inkomen

Verschil belastbaar inkomen

2020

Werknemer

€ 60.000

-

-

-

€ 60.000

Ondernemer

€ 60.000

€ 5.664

€ 7.030

€ 6.623

€ 60.000

2021

Werknemer

€ 60.000

-

-

-

€ 60.000

Ondernemer

€ 60.000

€ 5.664

€ 6.670

€ 6.674

€ 40.992

In onderstaande tabel is berekend met welk inkomen hetzelfde belastbaar inkomen wordt gerealiseerd tussen een werknemer en een IB-ondernemer.

Inkomen

Oudedagsreserve

Zelfstandigenaftrek

MKB-winstvrijstelling

Belastbaar inkomen

Verschil belastbaar inkomen

2020

Werknemer

€ 60.000

-

-

-

€ 60.000

Ondernemer

€ 84.804

€ 8.006

€ 7.030

€ 9.768

€ 60.000

2021

Werknemer

€ 60.000

-

-

-

€ 60.000

Ondernemer

€ 84.406

€ 7.968

€ 6.670

€ 6.674

€ 60.000