Voor ondernemers


Corona: WW-premie

Bron: Wijziging Besluit Wsfv

Ingangsdatum: Terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020

Status: Doorgevoerd; 14-09-2020 gepubliceerd in staatscourant

Door de coronacrisis heeft de minister een tijdelijke bijsturingsmaatregel doorgevoerd in de bepaling van de WW-premie. Meer dan 30% overwerk werd aanvankelijk sinds 1 januari 2020 bestraft met een hogere WW-premie, maar deze maatregel is tot 1 januari 2021 uitgesteld.

Wet arbeidsmarkt in balans In deze coronatijd waarin de economie en arbeidsmarkt zware klappen krijgen, vergeet je bijna dat er voor werknemers en werkgevers dit jaar een ingrijpende wetswijziging plaatsvond. Op 1 januari 2020 trad het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, met wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW.

De regering wil met de WAB de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom kregen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid en wordt het gemakkelijker om een vaste medewerker te ontslaan. Een vast contract aanbieden is voor werkgevers nu financieel aantrekkelijker, bijvoorbeeld door het onderscheid in WW-premie voor vaste en flexibele medewerkers.

Vast contract loont Sinds 1 januari 2020 bestaat er onderscheid tussen een premie voor een vaste arbeidsovereenkomst en een flexibel arbeidscontract. De WW-premie voor flexibele arbeid is ruim 2,5 keer hoger dan die voor een medewerker met een vaste arbeidsovereenkomst.

30%-herzieningssituatie geldt vanaf 1 januari 2021 Ook aanzienlijk overwerken wordt gezien als flexibele arbeid. Daarom is in de WAB geregeld dat werkgevers alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen wanneer een werknemer meer dan 30% overwerkt. Deze regel staat bekend als de 30%-herzieningssituatie.

De coronacrisis doet echter een bijzonder beroep op bijvoorbeeld medewerkers in de zorg. De 30%-herzieningssituatie leidt daardoor tot een onbedoeld effect. Onderscheid tussen verschillende sectoren is niet goed te maken. Daarom heeft minister Koolmees besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 meer premie betaalt door de 30%-herzieningssituatie.

Let op

Vanaf 1 januari 2021 moeten werkgevers wél meer betalen wanneer een vaste medewerker aanzienlijk overwerkt: bij meer dan 30% overwerk betaalt de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Tip

De coronacrisis houdt ons al lang in haar greep, het einde van de crisis lijkt ook nog niet in zicht. De overheid vindt het belangrijk dat ondernemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Door de overheidssteun langzaam af te bouwen, krijgen ondernemers meer tijd om te anticiperen op deze veranderingen. De toekomstige steun van de overheid bestaat naast de financiële ondersteuning uit omscholing/begeleiding van mensen naar nieuw/ander werk. De komende periode kondigt de overheid in dit kader meer plannen aan.