Voor particulieren


Hypotheekrente-aftrek en eigenwoningforfait

Vanaf 2020 verloopt de afbouw van de hypotheekrenteaftrek versneld. Deze maatregel komt uit het Belastingplan 2019.

Bron: Belastingplan 2019

Ingangsdatum: 1-1-2019, jaarlijkse aanpassing

Status: Wet

Maatregel

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek zoals aangekondigd in 2018

Voor 2021 geldt een aftrekbeperking van 6,5% ten opzichte van het dan hoogstgeldende tarief van 49,5%. Oftewel, de hypotheekrente is aftrekbaar tegen een tarief van 43%. De hypotheekrenteaftrek daalt met 3% per jaar tot in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.
Afbouw hypotheekrenteaftrek


Maximaal aftrektarief kosten eigen woning


2020

46,00%


2021

43,00%


2022

40,00%


2023

37,05%

Voorbeeld

Mehmet heeft een salaris van € 100.000 en een eigen woning met een WOZ-waarde van € 450.000. Hij betaalt in 2021 € 14.000 aan hypotheekrente en heeft een eigenwoningforfait van € 2.250. In 2021 geldt in de inkomstenbelasting een toptarief van 49,5% en een maximaal aftrektarief van 43%. De teruggave bedraagt (€ 14.000 - € 2.250) x 49,5% = € 5.817. De belastingcorrectie is € 910 (€ 14.000 x 6,5%). Het fiscaal voordeel bedraagt € 4.907 (€ 5.817 - € 910).

Tip

De aftrekbeperking geldt ook voor oversluitkosten en advieskosten. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om je hypotheek eerder over te sluiten. Eventuele boeterente en advieskosten zijn dan de komende twee jaar nog tegen een hoger percentage aftrekbaar.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait daalt in de komende jaren. Deze maatregel komt uit het belastingplan 2019. Het forfait van 2021 komt uit op 0,5% (was 0,6%) voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000. Het doel is een verlaging naar 0,45% in 2023 voor woningen in deze groep. Voor woningen met een hogere WOZ-waarde blijft het eigenwoningforfait van 2,35% gehandhaafd voor de extra WOZ-waarde boven de € 1.110.000.

Let op

In dit voorbeeld is zowel de WOZ-waarde als de betaalde hypotheekrente gelijk gebleven. In de praktijk zien we de WOZ-waarde in 2020 stijgen met gemiddeld 8,9%. In combinatie met de lage hypotheekrentes en een daling van de betaalde rente door de annuïtaire leningen zal voor de huizenbezitter het fiscaal voordeel van de eigenwoningregeling sterk afnemen.

Voorbeeld

Amina heeft een inkomen van € 80.000 en een woning met een WOZ-waarde van € 350.000. Ze betaalt € 10.000 aan hypotheekrente. In 2021 is het eigenwoningforfait 0,5% x € 350.000 = € 1.750. Het fiscaal voordeel is (€ 10.000 - € 1.750) x 49,5% = € 4.084. De aftrek is gemaximeerd op 43%. Er vindt een correctie plaats van € 10.000 x 6,5% = € 650. Het fiscaal voordeel bedraagt € 3.434 In 2023 is het eigenwoningforfait bij een gelijkblijvende WOZ-waarde 0,45% x € 350.000 = € 1.575. Het fiscaal voordeel is bij eenzelfde bedrag aan betaalde hypotheekrente (€ 10.000 - € 1.575) x 49,5% = € 4.171. De aftrek is gemaximeerd op 37,05%. Er vindt een correctie plaats van € 10.000 x 12,45% = € 1.245. Het fiscaal voordeel bedraagt € 2.926.