Voor iedereen


AOW-leeftijd minder snel omhoog

Bron: Pensioenakkoord

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Wet

Voorbeeld

Paul is geboren op 1 juli 1955. Op dit moment krijgt hij vanaf 1 oktober 2022 een AOW-uitkering. Na de aanpassing van de wet ontvangt hij al vanaf 1 november 2021 een AOW-uitkering. Paul bereikt dus elf maanden eerder de AOW-leeftijd.

Een belangrijke afspraak in het pensioenakkoord is het minder snel laten stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd. De wet die dit regelt gaat in op 1 januari 2020.

Pensioenakkoord

Aanpassing van de verhoging van de AOW-leeftijd was een harde eis van de vakbonden bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Het steeds langer moeten doorwerken zorgt ook voor maatschappelijke weerstand. Het kabinet was uiteindelijk bereid om de verhoging van de AOW-leeftijd minder snel te laten verlopen dan nu in de wet vastligt. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat deze aanpassing al in 2020 ingaat. Dat hield in dat de wet met spoed moest wijzigen. Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen.

Let op

In de meeste pensioenregelingen is de pensioendatum gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Wil een werknemer zijn pensioen ontvangen vanaf zijn AOW-leeftijd? Let er dan op dat dit actuarieel wordt herrekend. Eerder AOW ontvangen betekent hierdoor een (iets) lager pensioen.


Ontwikkeling AOW-leeftijd


2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

De minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd is vooral voor oudere werknemers voordelig.


Huidige AOW-leeftijd

66 jaar en vier maanden

66 jaar en acht maanden

67 jaar

67 jaar en drie maanden (gekoppeld aan levensverwachting)

67 jaar en drie maanden (gekoppeld aan levensverwachting)

67 jaar en drie maanden (gekoppeld aan levensverwachting)

Koppeling aan levensverwachting


AOW-leeftijd pensioenakkoord

66 jaar en vier maanden

66 jaar en vier maanden

66 jaar en vier maanden

66 jaar en zeven maanden

66 jaar en tien maanden

67 jaar

Koppeling aan levensverwachting

Tips

Op deze website van SVB bereken je wat de verwachte AOW-leeftijd is van jouw klanten.

Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de pensioenrichtleeftijd. Dit is de leeftijd waarop de fiscale begrenzingen van pensioenregelingen en lijfrenteopbouw zijn gebaseerd. Deze blijft 68 jaar.

Koppeling aan levensverwachting

Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Wettelijk ligt vast dat als we gemiddeld een jaar ouder worden we ook een jaar langer moeten werken. Het kabinet wil deze een-op-een koppeling aanpassen. In de wetswijziging die op 1 januari 2020 ingaat is aanpassing van deze koppeling nog niet meegenomen. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld verschijnt waarschijnlijk later dit jaar. Een stijging van de levensverwachting met een jaar zorgt er dan voor dat we acht maanden later AOW ontvangen. Deze maatregel is ook van belang voor werknemers die na 2024 de AOW-leeftijd bereiken.


Het tempo waarmee de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt, is van groot belang voor klanten die eerder willen stoppen met werken. Zij hoeven dan een minder lange periode te overbruggen tot zij de eerste AOW-uitkering ontvangen.


De aanleiding van deze wetswijziging is het Pensioenakkoord. Je leest regelmatig dat er veel discussie is over het akkoord en nieuwe eisen van de vakbonden. Dit staat los van de temporisering van de AOW-leeftijd, omdat dit inmiddels in de wet is vastgelegd.Voorbeeld

Maartje is geboren op 10 september 1970. Zij wil graag stoppen met werken als zij 65 jaar is. Op basis van de huidige wetgeving en de levensverwachting bedraagt haar AOW-leeftijd 69 jaar. Na aanpassing van de wet krijgt Maartje AOW op 68-jarige leeftijd bij dezelfde levensverwachting. Dit betekent een overbrugging van drie in plaats van vier jaar.