Voor ondernemers


Vpb: aanpassing tarief

Het kabinet verlaagt jaarlijks het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb). Deze verlaging geldt voor zowel de eerste als tweede schijf. De beloofde verlaging in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting stelt het kabinet met een jaar uit.

Hieronder zie je hoe de tariefsopbouw er uitziet.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Voorbeeld

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel in 2019 kan een ondernemer boekwinst - mét een aantoonbaar herinvesteringsvoornemen - in een herinvesteringsreserve onderbrengen. Deze herinvesteringsreserve valt na drie jaar in 2022 vrij tegen een lager tarief.

Tip

De stapsgewijze tariefsverlaging kun je inzetten voor belastingplanning. Een ondernemer kan bijvoorbeeld kosten en voorzieningen naar 2019 halen. Deze kosten kunnen dit jaar nog tegen 25% of 19% worden afgetrokken.


Een andere mogelijkheid is het zoveel mogelijk uitstellen van winst. De uitgestelde winst kan in een later jaar worden gerealiseerd tegen een lager Vpb-tarief.
Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb2019

2020

2021


Schijf 1

Van

€ -

€ -

€ -Tot en met

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000Tarief

19,00%

16,50%

15,00%


Schijf 2

Van

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000Tot en met

€ -

€ -

€ -Tarief

25,00%

25,00%

21,70%