Voor ondernemers


Beperking zelfstandigen-
aftrek

Het kabinet is voornemens de zelfstandigenaftrek jaarlijks te verlagen vanaf 1 januari 2020. De zelfstandigenaftrek wordt in 10 jaar afgebouwd tot € 5000 in 2028.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

De zelfstandigenaftrek vormt een aftrekpost in box 1 waarmee ondernemers en zzp'ers de grondslag voor de belastingheffing aanzienlijk kunnen verlagen. Hierdoor hebben de ondernemer en zzp'er netto inkomen beschikbaar om inkomensverzekeringen en pensioenopbouw te financieren. In de praktijk gebruiken veel zzp'er deze financiële ruimte om tegen een lager tarief te werken en daarmee werknemers in loondienst weg te concurreren.

Zelfstandigenaftrek

Als een ondernemer voldoet aan de voorwaarden (urencriterium), heeft hij recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280. De zelfstandigenaftrek wordt de komende 10 jaar in stappen van € 250 verlaagd naar € 5.000. In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030. In 2028 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.000.

Let op

Deze versobering van de zelfstandigenaftrek komt bovenop de aftrekbeperking die voor alle ondernemersfaciliteiten geldt.