Voor ondernemers


Bronbelasting

Een van de wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020 is het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2021. Met deze wet wordt per 1 januari 2021 een nieuw bronbelasting geïntroduceerd. Deze bronbelasting wordt ingevoerd om te voorkomen dat Nederland nog langer gebruikt wordt voor belastingontwijking door het verschuiven van de (Nederlandse) belastinggrondslag naar landen met een lagere belastingdruk.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Nederland heft geen bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen. Door het uitgebreide Nederlandse verdragennetwerk, wordt Nederland veelvuldig gebruikt om belastingheffing te voorkomen. Het kabinet vindt dit onwenselijk.


Het kabinet wil een bronbelasting invoeren op uitgaande rente- en royaltybetalingen aan gelieerde lichamen die gevestigd zijn:

  • In landen zonder winstbelasting of met een tarief lager dan 9%.
  • Landen op de EU-lijst van niet coöperatieve rechtsgebieden.
  • In misbruiksituaties.

Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting (2021: 21,7%).