Voor ondernemers


Beperking van de liquidatie-
verliesregeling

Niet alle ondernemingen in Nederland zijn even succesvol. Ook komt het regelmatig voor dat de start van een nieuwe onderneming in het buitenland niet tot het gewenste resultaat leidt. De liquidatieverliesregeling maakt het dan mogelijk om de pijn enigszins te verzachten. Deze regeling staat namelijk toe dat buitenlandse liquidatieverliezen worden verrekend met de winsten in Nederland.

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Belastingvrijstelling bij activiteiten in het buitenland

Een in Nederland gevestigde vennootschap betaalt belasting over de in Nederland behaalde winst. In het buitenland behaalde resultaten worden daar belast. De winsten en verliezen in het buitenland worden in Nederland vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen. Het doel van deze regelingen is om ervoor te zorgen dat winsten niet dubbel worden belast.

Verliezen in het buitenland aftrekbaar in Nederland

Een uitzondering op de vrijstelling geldt bij staking van de buitenlandse activiteiten. Als er sprake is van een verlies, dan kan dit verlies per saldo niet in aanmerking worden genomen in het buitenland. De activiteiten worden immers gestaakt. Het is om die reden mogelijk het liquidatieverlies in Nederland in aftrek te brengen op basis van de zogenoemde ‘liquidiatieverliesregeling.’

Aanpassing van de liquidatieverliesregeling

In de media was veel aandacht voor het feit dat multinationals buitenlandse liquidatieverliezen in Nederland verrekenen. Hierdoor voorkomen multinationals dat ze in Nederland belasting betalen. Het kabinet vindt dit een onwenselijk situatie en stelt daarom voor om de verrekening van het liquidatieverlies te beperken. Wil een vennootschap vanaf 2021 nog buitenlandse liquidatieverliezen verrekenen in Nederland, dan moet het aan strengere voorwaarden voldoen.

In beperkte mate van toepassing voor het MKB

Het kabinet wil niet dat het MKB wordt getroffen door de beperking van de liquidiatieverliesregeling. Liquidatieverliezen in het buitenland kunnen in ieder geval tot een bedrag van 1 miljoen alsnog in Nederland worden verrekend.