Voor ondernemers


Belastingrente en betalingskorting in de Vpb

Bron: Belastingplan 2020

Ingangsdatum: 1-1-2020 en 1-1-2021

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Als ondernemer met een vennootschap kun je te maken krijgen met belastingrente van maar liefst 8%. Deze rente wordt in rekening gebracht wanneer je de aangifte vennootschapsbelasting te laat indient. Het kabinet wil geen belastingrente in rekening brengen als de belastingplichtige de aangifte op tijd indient. Daarnaast geldt nu nog een betalingskorting voor de vennootschapsbelasting wanneer je de voorlopige aanslag ineens betaalt. Deze betalingskorting vervalt met ingang van 2021.

Belastingrente in de vennootschapsbelasting

Belastingrente is bedoeld als prikkel tot het tijdig en correct voldoen aan de fiscale verplichtingen. Naar aanleiding van de aangifte vennootschapsbelasting, legt de inspecteur een belastingaanslag op. Als een belastingaanslag met een te betalen bedrag te lang op zich laat wachten doordat er niet tijdig aangifte is gedaan, brengt de inspecteur belastingrente in rekening.

Het kan ook voorkomen dat de inspecteur een belastingaanslag niet tijdig vaststelt. Als de belastingplichtige een teruggave ontvangt, zal de Belastingdienst belastingrente vergoeden.

Tijdig aangifte doen en toch rente betalen

Het komt in vennootschapsbelasting voor dat een belastingplichtige die tijdig en correct aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, in bepaalde gevallen toch belastingrente moet betalen. Dit is destijds in 2013 bewust door de wetgever ingevoerd met als (onder meer) het simpele doel om geld binnen te halen. De belastingrente die in rekening wordt gebracht bedraagt namelijk maar liefst 8%.


De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli na afloop van het tijdvak tot 6 weken na de datum op de aanslag.


Het kabinet vindt de situatie uit het voorbeeld hiernaast onwenselijk en stelt voor dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht als een correcte aangifte voor 1 juni (dus tijdig) wordt ingediend.

Betalingskorting

Ontvang je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en betaal je ineens, dan krijg je op dit moment nog een betalingskorting. Het kabinet is voornemers om de betalingskorting met ingang van 2021 te laten vervallen.

Voorbeeld

Een BV doet op 1 mei 2019 aangifte voor de vennootschapsbelasting 2018. De aangifte is daarmee tijdig ingediend. De BV krijgt een aanslag op 1 augustus 2019. De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening over de periode van 1 juli 2019 tot en met 12 september 2019 (6 weken na de datum van de aanslag).

Let op

De maatregel kun je al toepassen voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.