Voor ondernemers


Verhoging AB-tarief box 2

Bron: Belastingplan 2019

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Wet

Tip

De ondernemer kan een voorgenomen dividenduitkering uit 2020 naar voren halen in 2019.

Het box 2-tarief wordt stapsgewijs verhoogd. Een belastingplichtige valt in box 2 als er sprake is van een aanmerkelijk belang. Dit is het geval als iemand bijvoorbeeld 5% aandeelhouder is in een vennootschap.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt nu belast nu tegen 25%. In 2020 verhoogt het kabinet het box 2-tarief. De tariefsopbouw ziet er als volgt uit:


In 2019 is het tarief 25,00%

In 2020 is het tarief 26,25%

In 2021 is het tarief 26,90%


Door de verhoging van het box 2-tarief wil de wetgever een te sterke aanzuigende werking naar de BV voorkomen. Deze treedt mogelijk op door de tariefverlagingen van de vennootschapsbelasting.


In onderstaande tabel is de totale belastingdruk van een aandeelhouder in een BV weergegeven (combinatie vennootschapsbelasting (Vpb) en box 2-tarief).

---------


Totale belastingdruk van aandeelhouder in BV2019

2020

2021

-----------------------------

VPB

Tot en met € 200.000

19,00%

16,50%

15,00%Meer dan € 200.000

25,00%

25,00%

21,70%

---------------------------------------

IB


25,00%

26,25%

26,90%

--------------------------------------

Gecombineerd

Tot en met € 200.000

39,25%

38,42%

37,87%

---------------------------------------


Meer dan € 200.000

43,75%

44,69%

42,76%