Voor particulieren


Overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2021 de tarieven van de overdrachtsbelasting aan te passen. Enerzijds wil zij de overdrachtsbelasting voor starters laten vervallen, anderzijds wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor een tweede woning en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) verhogen naar 8%. Met deze maatregel wil zij starters en doorstromers meer kans geven op de woningmarkt.

Bron: Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: Wetsvoorstel

Overdrachtsbelasting is een belasting die een koper moet betalen op het moment dat hij het eigendom verwerft van onroerend goed in Nederland. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van het onroerend goed (vaak de verkoopprijs). Tot 1 januari 2021 bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2%. Daarbij wordt geen verschil gemaakt tussen een woning voor eigen bewoning (box 1) of een woning voor verhuur of recreatie (box 3). Vanaf 1 januari 2021 betalen starters van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Kopers vanaf 35 jaar blijven 2% overdrachtsbelasting betalen. Kopers van een tweede woning (voor verhuur en/of recreatie) gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.

Een starter moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting:

  • de leeftijd: de koper is minimaal 18 en maximaal 34 jaar.
  • het gaat om de aankoop van woning die gebruikt gaat worden voor eigen bewoning. De koper laat dat vastleggen in een verklaring.
  • de koper heeft de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting nog niet eerder ontvangen, en laat dat vastleggen in een verklaring. Die verklaring moet de koper overhandigen aan de notaris
  • als partners samen een woning kopen en een van beiden voldoet niet aan de voorwaarden (partner is bijvoorbeeld ouder dan 35 jaar), dan betaalt deze koper wel 2% overdrachtsbelasting over het deel van de woning dat hij verwerft.
  • voor beleggers in onroerend goed heeft deze maatregel veel impact. Niet alleen bij de aankoop van een pand na 1 januari 2021, maar ook bij de verkoop van een pand dat de belegger nu al in bezit heeft, heeft de verhoging van de overdrachtsbelasting gevolgen voor de waarde van de woning in het economisch verkeer.

Let op

De vrijstelling voor starters is ook van toepassing op jonge doorstromers (jonger dan 35 jaar). Als zij nog niet eerder gebruik maakten van deze vrijstelling, hebben ze daar bij de aankoop van de volgende woning toch recht op.