Voor particulieren


Bijtelling elektrische auto's

Vanaf 1 januari 2020 gaat het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s omhoog van 4% naar 8%. De jaren daarna stijgt het percentage verder en gaat de maximale cataloguswaarde waarvoor deze verlaagde bijtelling geldt verder naar beneden. Voor de waarde van de auto boven deze maximale cataloguswaarde geldt het reguliere bijtellingspercentage.

Bron: Klimaatakkoord

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Maatregel

Vanaf 1 januari 2020 gaat het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s omhoog. De jaren daarna stijgt het percentage verder en gaat de maximale cataloguswaarde waarvoor deze verlaagde bijtelling geldt verder naar beneden.

Werknemers die privé rijden met een ter beschikking gestelde (volledig) elektrische of waterstofauto krijgen een milieukorting. Zij betalen hierdoor niet het reguliere tarief van 22% voor de bijtelling. Deze milieukorting wordt de komende jaren afgebouwd. Hierdoor ziet het bijtellingspercentage, voor auto’s gekocht in het betreffende jaar, er als volgt uit voor werknemers die volledig elektrisch rijden:

Bijtelli
Bijtellingspercentage voor werknemers die volledig elektrisch rijden


Bijtelling

Max. cataloguswaarde verlaagde bijtelling

Bijtelling elektrisch

2019

4%

€ 50.000

Bijtelling elektrisch

2020

8%

€ 45.000

Bijtelling elektrisch

2021

12%

€ 40.000

Bijtelling elektrisch

2022

16%

€ 40.000

Bijtelling elektrisch

2023

16%

€ 40.000

Bijtelling elektrisch

2024

16%

€ 40.000

Bijtelling elektrisch

2025

17%

€ 40.000

Bijtelling elektrisch

2026

22%

n.v.t.

Overgangstermijn

Het bijtellingspercentage dat geldt op het moment dat een auto voor het eerst in gebruik wordt genomen blijft 60 maanden (vijf jaar) gehandhaafd. Als de auto daarna nog steeds ter beschikking staat aan een werknemer geldt het actuele bijtellingspercentage.

Let op

Voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s is de maximale cataloguswaarde waarvoor de verlaagde bijtelling geldt niet van toepassing.

Voorbeeld

Victor is directeur-grootaandeelhouder van Victor bv. De onderneming stelt hem een elektrische auto ter beschikking. De cataloguswaarde is € 60.000. De verwachte leverdatum is januari 2020.

Victors belastbare inkomen wordt verhoogd met:


Verlaagd tarief bijtelling:

€ 45.000 x 8% = € 3.600

Regulier tarief bijtelling:

€ 15.000 x 22% = € 3.300

Totaal:

€ 3.600 + € 3.300 = € 6.900


Hierover betaalt Victor progressief belasting in box 1.


Als het de leverancier lukt om de auto nog in december 2019 te leveren betekent dit dat Victors belastbare inkomen omhoog gaat met:


Verlaagd tarief bijtelling:

€ 50.000 x 4% = € 2.000

Regulier tarief bijtelling:

€ 10.000 x 22% = € 2.200

Totaal:

€ 2.000 + € 2.200 = € 4.200


De vervroegde levering in 2019 zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen van Victor vijf jaar lang € 2.700 lager is dan bij een levering in 2020.

Maatregel

De Belasting van Personenauto's en Motorfietsen (BPM) wordt vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op de nieuwe WLTP testmethode. Daarnaast is de vrijstelling van BPM voor volledig elektrische auto’s verlengd tot en met 2024

Wijzigingen in BPM tarieven

Een autokoper betaalt bij de aanschaf van een auto BPM. De hoogte hiervan is afhankelijk van de CO2 uitstoot van het voertuig. Hoe hoger de uitstoot, hoe hoger de BPM. De huidige NEDC testmethode geeft geen realistische weergave van de uitstoot. Vanaf 1 juli 2020 wordt daarom de WLTP testmethode gebruikt voor het vaststellen van het BPM tarief.


Voor emissieloze auto’s, zoals volledig elektrische en waterstofauto’s, geldt een vrijstelling van BPM. Dit voordeel gold aanvankelijk tot en met 2020. Het kabinet verlengt de vrijstelling tot en met 2024. Daarna geldt een vast tarief van € 360 per emissieloze auto.

Let op

De WLTP testmethode is al in gebruik, maar het tarief is hier nog niet op gebaseerd. Het type auto bepaalt of aanschaf voor of na 1 juli 2020 voordeliger is.

Wijzigingen Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de Motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van het type auto. Voor volledig en gedeeltelijk emissieloze auto’s is de mrb de komende jaren lager dan voor auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

  • Elektrische auto: oorspronkelijk hoeven rijders van elektrische auto’s t/m 2020 geen mrb te betalen aan het Rijk. Deze periode is opgerekt tot en met 2024. In 2025 is een kwart van de reguliere mrb verschuldigd en in 2026 de volledige mrb.
  • Plug-in hybride auto: tot en met 2020 betaalt de eigenaar de helft van de normale mrb. Deze termijn is opgerekt tot en met 2024. In 2025 is vervolgens 75% van de reguliere mrb verschuldigd en vanaf 2026 geldt het volledige tarief.


Wijzigingen accijnzen
De accijns op diesel wordt zowel in 2021 als in 2023 verhoogd met 1 cent per liter.


Maatregel

Het rijksdeel van de Motorrijtuigenbelasting blijft de komende jaren nihil voor elektrische rijders.