Voor particulieren


Energie-
rekening

In het klimaatakkoord van 28 juni 2019 zijn een aantal maatregelen aangekondigd om huizenbezitters te stimuleren hun woning te verduurzamen. Drie fiscale maatregelen zijn nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Fiscale maatregelen klimaatakkoord.

Bron: Klimaatakkoord

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Verhoging energieheffing op aardgas

Voor veel woningbezitters is een lagere energierekening een belangrijke reden om de woning te verduurzamen. Onderdeel van het verduurzamen van de woning is de transitie van aardgas naar elektriciteit. Door gas duurder te maken en elektriciteit goedkoper ontstaat er voor de woningbezitter een prikkel om over te stappen naar elektriciteit. In 2020 wordt de energiebelasting op aardgas verhoogd met € 0,04 per m3. In de zes jaar daarna bedraagt de verhoging ieder € 0,01 per m3.

Voorbeeld

Ronald en Bregje hebben tien jaar geleden hun huidige woning gekocht. Zij besluiten de woning te verbouwen. Hun hypotheekadviseur vraagt of Ronald en Bregje hebben nagedacht over verduurzaming van de woning. Ronald en Bregje vragen een energieadviseur om advies. Hij berekent dat Ronald en Bregje met een investering van € 20.000 een bedrag van € 150 per maand aan energielasten kunnen besparen. Deze besparing loopt in 2020 en in de jaren daarna verder op, omdat zij veel minder gas gaan gebruiken.

Het kabinet is van plan de extra opbrengsten van de verhoging van de energiebelasting op aardgas terug te geven aan de burger. Dit gebeurt door de energiebelasting op elektriciteit en het belastingdeel van de energierekening te verlagen (zie hierna).

Opslag Duurzame Energie

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing over het verbruik van gas en elektriciteit. Met de opbrengst van de ODE wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd. Tot en met 2019 was het uitgangspunt dat huishoudens de ene helft van de ODE opbrengen en dat bedrijven de andere helft betalen. Vanaf 2020 verandert dit. Huishoudens betalen dan een derde van de ODE en bedrijven tweederde. De ODE wordt verhoogd voor grootverbruikers (bedrijven). De opbrengst wordt deels gebruikt voor de verlaging van de energiebelasting voor huishoudens.

Verlaging belastingdeel energierekening huishoudens

Het kabinet wil bereiken dat de energierekening in 2020 voor een huishouden met een gemiddeld verbruik € 100 lager is dan in 2019. Verder mag de energierekening in 2021 niet stijgen en moet de stijging van de energierekening na 2021 beperkt blijven. Om dit te bereiken, verlaagt het kabinet het belastingdeel in de energierekening. De heffing van de energiebelasting wordt lager, wat ook zorgt voor een lagere totale energierekening.

Let op

Om de maatregelen uit het klimaatakkoord te financieren, is het kabinet van plan de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen van 6% naar 7% vanaf 2021.