Voor particulieren


Beperking hypotheekrenteaftrek en eigenwoning-
forfait

In 2019 is besloten de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Op dit moment geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 verloopt de afbouw versneld. Deze maatregel komt uit het Belastingplan 2019. Ook bouwt het kabinet het eigenwoningforfait in de komende jaren af.

Bron: Belastingplan 2019

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Wet

Maatregel

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek zoals aangekondigd in 2018

Voor 2020 geldt een aftrekbeperking van 3,5% ten opzichte van het dan hoogst geldende tarief van 49,5%. Oftewel deze is aftrekbaar tegen een tarief van 46%. De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar tot in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.
Afbouw hypotheekrenteaftrek


Maximaal aftrektarief kosten eigen woning


2019

49,00%


2020

46,00%


2021

43,00%


2022

40,00%


2023

37,05%

Voorbeeld

Marlon heeft een goed salaris en een eigen woning met een WOZ-waarde van € 450.000. Zij betaalt in 2020 € 14.000 aan hypotheekrente en heeft een eigenwoningforfait van € 2.700. In 2020 geldt in de inkomstenbelasting een toptarief van 49,5% en een maximaal aftrektarief van 46%. Het fiscaal voordeel bedraagt hiermee (€ 14.000 - € 2.700) x 49,5% = € 5.594. De renteaftrekcorrectie bedraagt € 14.000 x 3,5% = € 490. De belastingteruggave bedraagt dan € 5.104.

Eigenwoningforfait

Het kabinet bouwt het eigenwoningforfait in de komende jaren af met stappen van 0,05% waardoor het forfait van 2020 uitkomt op 0,6% voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000. Het doel is een verlaging naar 0,45% in 2023 voor woningen in deze groep. Voor woningen met een hogere WOZ-waarde blijft het eigenwoningforfait van 2,35% gehandhaafd voor de extra WOZ-waarde boven de € 1.060.000.

Let op

In dit voorbeeld is zowel de WOZ-waarde als de betaalde hypotheekrente gelijk gebleven. In de praktijk zien we in de huidige markt stijgende WOZ-waarden, lage hypotheekrentes en een daling van de betaalde rente door de annuïtaire leningen. Hierdoor neemt het fiscaal voordeel van de eigenwoningregeling sterker af.

Tip

De aftrekbeperking geldt ook voor oversluitkosten en advieskosten. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om je hypotheek eerder over te sluiten. Eventuele boeterente en advieskosten zijn dan de komende twee jaar nog tegen een hoger percentage aftrekbaar.

Voorbeeld

Uitgaande van een gelijke WOZ-waarde van € 450.000 en een bedrag van € 14.000 aan hypotheekrente, is het fiscaal voordeel in 2023 als volgt. In 2023 geldt in de inkomstenbelasting een toptarief van 49,5% en een maximaal aftrektarief van 37,05%. Het eigenwoningforfait bedraagt (0,45% x € 450.000) = € 2.025. Het fiscaal voordeel bedraagt (€ 14.000 - € 2.025) x 37,05% =

€ 4.436.