Voor particulieren


Subsidieregelingen
verduurzaming eigen woning

De uitstoot van broeikasgassen moeten we terugdringen om opwarming van de aarde te voorkomen. Een belangrijke stap hierin is het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Bron: Klimaatakkoord

Ingangsdatum: 15-8-2019

Status: Bestaande SEH

Op 28 mei 2019 is in de Eerste Kamer de Klimaatwet aangenomen. In de wet staan de nationale klimaatdoelstellingen. In de Klimaatwet staan geen maatregelen beschreven om bovenstaande doelstellingen te bereiken. De maatregelen die tot de realisering van de broeikasgasreductie moeten leiden, zijn vastgesteld in vijf sectortafels. Iedere sectortafel heeft een doelstelling voor de eigen sector meegekregen.


Voor de eigen sector maakte iedere sectortafel vervolgens afspraken over hoe ze deze doelstelling kunnen bereiken. De sectortafel ‘gebouwde omgeving’ moet ‘de grote verbouwing’ realiseren. Tot 2050 moeten in ons land namelijk 7 miljoen woningen verbouwd worden tot goed geïsoleerde woningen die we duurzaam verwarmen door middel van schone energie. Deze ambitie moet voor iedereen haalbaar zijn. En daarnaast ook betaalbaar voor iedere woningeigenaar.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Vanaf 2 september 2019 is de Subsidie energiebesparing eigen huis weer beschikbaar. De subsidieregeling stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in koopwoningen.

Het is belangrijk dat alle woningeigenaren in staat zijn hun woning te verduurzamen. Door verschillende maatregelen, waaronder subsidies, probeert de overheid woningeigenaren tot verduurzaming van de woning aan te zetten. De subsidie verlaagt de prijs van de verduurzamingsmaatregelen en verkort daarmee de terugverdientijd. Ook verhoogt het het rendement.


Per woning is het mogelijk om tot € 10.000 subsidie te krijgen. Wanneer het zeer energiezuinig pakket wordt uitgevoerd, bedraagt de subsidie maximaal € 15.000. De SEEH maakt een tegemoetkoming mogelijk bij het treffen van de volgende energiebesparende maatregelen:

  • Spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloer- en/of bodemisolatie
  • Gevelisolatie
  • Hoogrendementsglas


Voorwaarden

Is de klant eigenaar én bewoner van de woning en heeft hij na 15 augustus 2019 minimaal twee energiebesparende maatregelen laten uitvoeren door een deskundig bedrijf en de rekening hiervan zelf betaald? Dan komt hij in aanmerking voor de SEEH.

De klant komt alleen in aanmerking voor de subsidie als er maatregelen zijn getroffen met aanzienlijke isolatiewaarde en de woning aan een minimale oppervlakte voldoet. Meer informatie over de minimale isolatiewaarden en de oppervlakte-eis vind je hier.


Aanvragen
Aanvragen voor deze regeling kun je vanaf 2 september 2019 indienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie. Voor de particuliere klant loopt de SEEH tot en met 31 december 2020.

Let op

Bespreek met klanten die willen verbouwen of een ander huis willen kopen altijd de mogelijkheden van energiebesparende voorzieningen. De besparing die klanten hiermee behaalt, gaat de komende jaren naar verwachting nog verder toenemen.

Tip

De website energiesubsidiewijzer.nl geeft een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Het gaat om regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Financieringsmogelijkheden


Warmtefonds
Om huishoudens gericht te ondersteunen bij het financieren van verduurzaming van hun huis richt het kabinet een Warmtefonds op. Dit Warmtefonds gaat financieringsmogelijkheden bieden voor alle particuliere woningeigenaren en VvE’s die de woning willen verduurzamen. Dus ook, of misschien wel juist, voor financieel zwakkere huishoudens met een te laag inkomen, negatieve BKR notering of mensen met schulden. Het fonds moet voorkomen dat deze financieel achtergestelde doelgroepen de verbouwingen aan het huis niet kunnen betalen en daarmee achterblijven. Iedereen moet immers mee kunnen doen als we straks de woningen afkoppelen van het aardgas.Gebouwgebonden financiering

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord gaat de overheid de overdraagbaarheid van leningen wettelijk regelen waardoor vormen van gebouwgebonden financiering voor verduurzaming van de woning mogelijk worden. Gebouwgebonden financiering koppelt de plicht tot aflossing aan de woning en deze wordt bij verkoop overgenomen door de nieuwe eigenaar. Hierdoor is je klant verantwoordelijk voor de financiering tot het moment van verhuizen en verdwijnt de noodzaak om voor die tijd de investering terug te verdienen.


Tip

Er komen steeds meer mogelijkheden om verduurzaming te financieren. Ook is voor de duurzame woning een korting op de hypotheekrente mogelijk. Volg als adviseur de ontwikkelingen, want de mogelijke combinaties van subsidies, energieleningen en de hypotheek worden steeds complexer.