Voor particulieren


Versobering van aftrekposten

Het derde kabinet Rutten heeft in het regeerakkoord al duidelijk gemaakt dat de hypotheekrenteaftrek versneld wordt afgebouwd. In het belastingplan 2019 staat dat andere aftrekposten al vanaf 2020 versneld worden afgebouwd, dit heeft gevolgen voor zowel ondernemers als particulieren.

Bron: Belastingplan 2019

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Wet

Een van de aftrekposten die wordt afgebouwd, is de persoonsgebonden aftrek. Hieronder vallen:

  • betaalde partneralimentatie;
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten;
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten;
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven (tot 2021);
  • giften;
  • leningen startende ondernemers (durfkapitaal)

Maar ook voor de ondernemer versoberen de belastingfaciliteiten. Een IB ondernemer heeft een aantal aftrekposten die hij mag verrekenen met zijn bruto winst.

De aftrekbeperking geldt voor alle ondernemersfaciliteiten, zoals de:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • meewerkaftrek;
  • S&O aftrek.

Ook de MKB winstvrijstelling wordt gecorrigeerd tot een maximaal voordeel in de belastingbesparing.


De afbouw van de aftrekbaarheid van deze kosten start in 2020. De afbouw van de maximale aftrekbaarheid ziet er als volgt uit:

AfbouwAfbouw van de maximale
aftrekbaarheid

2019

51,75%

----------------------------------------------------------------------------------------------

2020

46,00%

---------------------------------------------------------------------------

2021

43,00%

---------------------------------------------------------------------------

2022

40,00%

---------------------------------------------------------------------------

2023

37,05%

Tip

De aftrekposten die te maken hebben met “inkomen voor later” vallen buiten de aftrekbeperking. Lijfrente, eigen bijdrage pensioen, dotatie FOR en premies AOV blijven aftrekbaar zonder beperking.

Bij de onderdelen ‘beperking van de hypotheekrenteaftrek’ en ‘alimentatiewijzigingen’ lees je meer over de concrete effecten van het versoberen van de aftrekposten.

Doel
Het doel van de versobering van aftrekposten is het bekostigen van de verlaging van de belastingtarieven in box 1. Ook wil het kabinet op deze manier de verschillen in de fiscale behandeling tussen ondernemers en particulieren verkleinen.