Voor particulieren


Zakelijk fietsen naar het werk aantrekkelijker

Bron: Klimaatakkoord

Ingangsdatum: 1-1-2020

Status: Behandeling Belastingplan 2020

Maatregel

De fiscale fietsregeling voor privégebruik van de zakelijke fiets versimpelt. Tot 2020 wordt het daadwerkelijke privégebruik van de fiets belast. Dit vereist een nauwkeurige administratie. Vanaf 2020 telt een werknemer met een fiets van de zaak 7% van de adviesprijs van de fiets op bij zijn inkomen in box 1. Dit is ter compensatie voor privégebruik van de fiets. De maatregel geldt voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs.

Fietsen is gezond, beter voor het milieu en straks ook fiscaal aantrekkelijker. Werknemers kunnen vanaf 2020 eenvoudiger een fiets van de zaak gebruiken voor privé kilometers. Reden hiervoor is de komst van de nieuwe fiscale fietsregeling.

Huidige regelingen

De overheid neemt al langer maatregelen om fietsen te stimuleren. Op dit moment zijn er de volgende mogelijkheden:

  • De werkkostenregeling waarbij je als werkgever 1,2% van de totale loonsom van het bedrijf onbelast kan schenken aan het personeel. Deze ‘vrije ruimte’ mag de werkgever gebruiken om fietsen aan te schaffen. De werkkostenregeling wordt verruimd. Het voorstel is een tweeschijvenstelsel voor de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte bereken je als 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom.
  • De milieu-investeringsaftrek (MIA), kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en VAMIL. Deze fiscale regelingen bieden werkgevers kortingen op hun belasting wanneer zij fietsen voor werknemers aanschaffen.
  • Werknemers hebben recht op een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per gemaakte kilometer. Dit geldt ook als de werknemer binnen 10 kilometer van het werk woont en bij gebruik van een privé fiets.
  • Werkgevers kunnen werknemers een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets. Deze kan de werknemer terugbetalen via de kilometervergoeding.

Let op

De maatregel van de fiscale bijtelling voor de fiets heeft veel overeenkomsten met de bijtelling voor de leaseauto. Weet dat werknemers tegelijkertijd gebruik mogen maken van een leaseauto en leasefiets.

Voorbeeld

Financiële gevolgen

In het voorbeeld hieronder lichten we de financiële impact van de fiscale fietsregeling toe aan de hand van een voorbeeld.


Simone leaset via haar werkgever een elektrische fiets met een adviesprijs van € 3.000. Haar bruto-inkomen bedraagt € 32.000 per jaar. Wat betekent de nieuwe fiscale fietsregeling voor Simone?

Voor het privégebruik van haar fiets telt haar werkgever € 3.000 x 7% = € 210 per jaar bij haar loon op. Op basis van haar inkomen valt Simone met de top van haar inkomen in de tweede schijf. Ze betaalt 37,35% belasting over de € 210, oftewel € 78,44. Dit betekent dat de fiets haar € 6,54 netto per maand kost (€ 78,44 / 12).