Voor ondernemers


Tegemoetkoming transitievergoeding beëindiging kleine onderneming

Bron: Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Ingangsdatum: 1-1-2021

Vanaf 1 januari 2021 kan de kleine ondernemer die noodgedwongen moet stoppen met zijn onderneming, onder voorwaarden een compensatie krijgen voor de transitievergoeding aan werknemers.

Een werknemer die door zijn werkgever wordt ontslagen of van wie het contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, heeft normaal gesproken recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding geldt als compensatie voor (de gevolgen van) ontslag. Via een transitievergoeding heeft een werknemer middelen beschikbaar om een andere baan te zoeken. Dankzij de Wet arbeidsmarkt in balans geldt het recht op transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag. Voor de kleine werkgever wegen die kosten zwaar, zeker wanneer hij noodgedwongen het bedrijf moet beëindigen. Oneerlijke lasten Het kabinet vindt het oneerlijk dat kleine werkgevers waarvan het bedrijf noodgedwongen stopt vanwege pensionering, ziekte of overlijden, deze transitievergoeding uit zijn privévermogen moet betalen. Vooral omdat er door deze ziekte of pensionering meestal al inkomstenachteruitgang is. Daarom biedt de regering deze werkgevers een compensatie aan ter hoogte van de betalen transitievergoeding aan zijn personeel.

Voorwaarden voor compensatie transitievergoeding

De compensatie wordt aangeboden wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

  • De werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst.
  • Er vervallen arbeidsplaatsen doordat de werkzaamheden van de onderneming eindigen.
  • Voor ten minste één werknemer moet het UWV of de rechter toestemming voor ontslag hebben gegeven.
  • De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zo ziek zijn dat hij zijn werkzaamheden als werkgever redelijkerwijs niet kan voortzetten.
  • Stopt de onderneming door overlijden van de ondernemer, dan moet de compensatie voorafgaand aan het overlijden van de werkgever zijn ingediend.

De compensatie geldt voor transitievergoedingen vanaf de zes maanden voorafgaand aan het verzoek aan het UWV om de arbeidsovereenkomst voor de eerste werknemer te ontbinden, tot negen maanden erna.

Voorbeeld

Een echtpaar heeft een man-vrouwfirma (vof) en runt een slagerij. De vrouw geeft leiding aan het verkopend personeel en de man is keurslager. Ze hebben vier werknemers in dienst. De man heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en kan het fulltime werken in de eigen onderneming niet langer opbrengen. De onderneming kan niet worden verkocht en moet noodgedwongen worden beëindigd doordat er geen financiële middelen zijn voor het in dienst nemen van een nieuwe werknemer in de functie van slager. In dit voorbeeld zijn zowel de man als de vrouw werkgever in de vof. Ondanks het feit dat alleen de man voldoet aan de voorwaarde voor pensionering, kunnen in deze situatie de verstrekte transitievergoedingen gecompenseerd worden.