Voor ondernemers


Vpb: aanpassing tarief

Het kabinet kondigde afgelopen jaar aan het tarief van de vennootschapsbelasting jaarlijks te verlagen. De beloofde verlaging wordt beperkt tot de eerste schijf. Het tarief van de tweede schijf blijft op 25%. De grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt daarbij wel gefaseerd verhoogd. Die bedraagt in 2021 € 245.000. In 2022 is dat € 395.000.

Hieronder zie je hoe de tariefsopbouw er uitziet.

Bron: Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: Behandeling in Tweede Kamer

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

2020

2021

2022

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

Schijf 1

Van

€ -

€ -

€ -

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

Tot en met

€ 200.000

€ 245.000

€ 395.000

Tariefsopbouw verlaging tarief VpbTariefsopbouw verlaging tarief

Tarief

16,50%

15%

15%

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

Schijf 2

Van

€ 200.000

€ 245.000

€ 395.000

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

Tot en met

€ -

€ -

€ -

Tariefsopbouw verlaging tarief Vpb

Tarief

25%

25%

25%

Voorbeeld

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel in 2020 kan een ondernemer boekwinst - mét een aantoonbaar herinvesteringsvoornemen - in een herinvesteringsreserve onderbrengen. Deze herinvesteringsreserve valt na drie jaar in 2023 vrij tegen een lager tarief.

Tip

De tariefsverlaging kun je inzetten voor belastingplanning. Een ondernemer kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk de winst uitstellen. De uitgestelde winst kan in een later jaar worden gerealiseerd tegen een lager Vpb-tarief.

Tip

De hoogte van de vennootschapsbelasting houdt de gemoederen al langere tijd bezig. In het ‘Bouwstenenrapport voor een beter belastingstelsel’ publiceert de overheid ideeën over de belastingheffing in de toekomst. Hierin wordt geopperd terug te gaan naar één Vpb-tarief van 21% en een bijbehorende verhoging van de heffing in box 2 naar 30% of 35%. Zie beleidsfiches 2 en 3.