Voor ondernemers


Verhoging effectief tarief innovatiebox

Per 1 januari 2021 stijgt het vpb-tarief voor winsten op immateriële activa (innovatiebox) van 7% naar 9%. Dat is een van de dekkingsmaatregelen uit het lastenverlichtingspakket huishoudens dat op Prinsjesdag 2019 is gepresenteerd. Er is namelijk vorig jaar gevraagd het optimale tarief te onderzoeken, naar aanleiding van Kamervragen.

Bron: Belastingplan 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

De innovatiebox is een fiscaal hulpmiddel om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die een ondernemer met deze activiteiten behaalt, vallen in deze box. De innovatiebox beoogt onder meer een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven in Nederland.

Er zijn voorwaarden verbonden waaraan immateriële activa moet voldoen. Zowel voor kleinere als grotere belastingplichtigen geldt dat de ondernemer een speur- en ontwikkelingsverklaring heeft aangevraagd en gekregen voor de ontwikkeling van de immateriële activa.

Daarnaast moet een grotere onderneming beschikken over een van de volgende zaken voor de immateriële activa:

  • een octrooi (of in aanvraag);
  • een kwekersrecht (of in aanvraag);
  • programmatuur;
  • een vergunning om een geneesmiddel op de markt te brengen;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
  • aanvullend beschermingscertificaat verleend door Octrooicentrum Nederland;
  • ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen.