Voor ondernemers


Kleinschaligheids- investeringsaftrek

Bron: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021

Ingangsdatum: 1-1-2021

Status: In behandeling Tweede Kamer

Een ondernemer die in zijn bedrijf investeert voor een bedrag tussen de € 2.400 en € 323.544 (2020), kan mogelijk gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Lange tijd was onduidelijk hoe de KIA uitwerkt als een ondernemer meerdere ondernemingen heeft, of als een ondernemer participeert in een samenwerkingsverband. Het kabinet kondigt in de Overige fiscale maatregelen 2021 aan de KIA zodanig aan te passen dat aan deze onduidelijkheid een einde komt.

Mede naar aanleiding van een besluit van de Hoge Raad (arrest 1 mei 2020) wordt de KIA verduidelijkt. Een belastingplichtige die onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, heeft recht op het naar evenredigheid van zijn investeringsbedrag berekende bedrag van de KIA dat hoort bij het totaal van de investeringen van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, en de buitenvennootschappelijke investeringen van de belastingplichtige.

Daarnaast wil het kabinet de KIA ook op een ander punt verduidelijken. Op het moment dat een ondernemer meerdere ondernemingen heeft, wordt de hoogte van de KIA bepaald op basis van het investeringsbedrag per onderneming en niet op basis van het totaal van alle investeringen voor alle ondernemingen van de belastingplichtige samen.

Voorbeeld

Een ondernemer maakt deel uit van een vof met een andere firmant en heeft recht op 50% van de winst van dit samenwerkingsverband. De vof heeft voor € 60.000 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. De KIA is van toepassing op deze investeringen.

Naast de investering in de vof heeft de ondernemer nog € 45.000 geïnvesteerd in ondernemingsvermogen dat niet tot het samenwerkingsverband hoort. Ook hierbij is de KIA van toepassing.

De Hoge Raad oordeelde dat het investeringsbedrag € 105.000 bedroeg en dat de ondernemer in dit geval recht had op een KIA van € 16.307.

Met de voorgestelde wetswijziging zou de ondernemer in 2020 recht hebben op € 16.307 x (1/2 x 60.000 + 45.000 / € 105.000) = € 11.648. Daarnaast heeft de andere participant ook nog recht op een bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voorbeeld

Erik heeft een schoenenzaak en daarnaast runt hij ook nog een espressobar. In de schoenenzaak investeerde Erik in 2020 een bedrag van € 20.000 en in de espressobar een bedrag van € 50.000.

De totale investering bedraagt daarmee € 70.000, wat recht zou geven op een KIA van € 16.307 over belastingjaar 2020. Op grond van het wijzigingsvoorstel wordt de KIA bepaald per onderneming.

Als deze regeling al in 2020 van toepassing was, dan had Erik voor de schoenenzaak recht op een KIA van € 4.928 (2020) en voor de espressobar € 13.238. Samen € 18.256.

Let op: het nieuwe voorstel heeft betrekking op investeringen vanaf het belastingjaar 2021.